Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 01:13:40 PM Ngày 26 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19376Tiêu đề: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: co het suc trong 01:13:40 PM Ngày 26 Tháng Một, 2014
p.s em đã cố gắng làm nhưng ko ra nổi mong thầy cô và các bạn làm giúp.em xin cảm
1.Câu 18. Hai vật cùng xuất phát từ gốc tọa độ O và bắt đầu dao động điều hòa cùng chiều
và cùng biên độ theo trục Ox, nhưng tỉ số chu kỳ dao động bằng n. Tỉ số độ Lớn vận tốc của
hai vật khi chúng gặp nhau Là :
2.Một  con  Lắc  Lò  xo  đặt  trên  mặt  phẳng  nằm  ngang  gồm  Lò  xo  nhẹ,  độ  cứng k = 50 N / m , một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối Lượng  m1  100 g13 Ban đầu giữ vật m1  tại vị trí Lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối Lượng  m2= 400 g  sát vật  m1  rồi thả nhẹ  cho  hai  vật  bắt  đầu  chuyển  động  dọc  theo  phương  của  trục  Lò  xo.  Hệ  số  ma  sát  trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang  là 0, 05.  Lấy g=10
 Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng Lại Là:


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: photon01 trong 01:35:48 PM Ngày 26 Tháng Một, 2014
p.s em đã cố gắng làm nhưng ko ra nổi mong thầy cô và các bạn làm giúp.em xin cảm
1.Câu 18. Hai vật cùng xuất phát từ gốc tọa độ O và bắt đầu dao động điều hòa cùng chiều
và cùng biên độ theo trục Ox, nhưng tỉ số chu kỳ dao động bằng n. Tỉ số độ Lớn vận tốc của
hai vật khi chúng gặp nhau Là :
Phương trình dao động của chúng lần lượt là:[tex]x_{1}=Acos\left(\omega _{1}t-\frac{\pi }{2} \right); x_{2}=Acos\left(\omega _{2}t-\frac{\pi }{2} \right)[/tex]
(Coi như 2 vật đang theo chiều dương.)
Sau khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2. Vậy từ hệ thức độc lập ta có:[tex]\frac{v^{2}_{1}}{\omega ^{2}_{1}}=\frac{v_{2}^{2}}{\omega_{2} ^{2}}\rightarrow \frac{\left|v_{1} \right|}{\left|v_{2} \right|}=\frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}=\frac{T_{2}}{T_{1}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:55:48 AM Ngày 27 Tháng Một, 2014
1. Giả sử T1/T2 = n
=> w2/w1= n
w2 = nw1
v1/v2 = ( w1 căn( A^2 + x1^2)) / ( w2( căn (A^2+x2^2))
mà x1=x2 khi chúng gặp nhau
vậy
v1/v2= w1/w2 = 1/n


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:22:16 AM Ngày 27 Tháng Một, 2014
Chú ý k cần đặt tên dài như vậy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:34:33 AM Ngày 28 Tháng Một, 2014
p.s em đã cố gắng làm nhưng ko ra nổi mong thầy cô và các bạn làm giúp.em xin cảm

2.Một  con  Lắc  Lò  xo  đặt  trên  mặt  phẳng  nằm  ngang  gồm  Lò  xo  nhẹ,  độ  cứng k = 50 N / m , một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối Lượng  m1  100 g13 Ban đầu giữ vật m1  tại vị trí Lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối Lượng  m2= 400 g  sát vật  m1  rồi thả nhẹ  cho  hai  vật  bắt  đầu  chuyển  động  dọc  theo  phương  của  trục  Lò  xo.  Hệ  số  ma  sát  trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang  là 0, 05.  Lấy g=10
 Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng Lại Là:


đầu tiên m2 đi từ -A đến 0 hết T/4
sau đó chuyển động chậm dần từ vtcb
1/2 m2 Vmax^2 = u m g S
tính được S ( độ dài đi được)
sau đó v2^2 - v1^2 = 2aS
tính được a
v2 = v1 -at ( v2= 0, v1 = Vmax)
tính được t
vậy tgian cần tính là T/4 +tTiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cơ mong thầy cô và các bạn làm giúp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:55:53 PM Ngày 28 Tháng Một, 2014
p.s em đã cố gắng làm nhưng ko ra nổi mong thầy cô và các bạn làm giúp.em xin cảm

2.Một  con  Lắc  Lò  xo  đặt  trên  mặt  phẳng  nằm  ngang  gồm  Lò  xo  nhẹ,  độ  cứng k = 50 N / m , một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối Lượng  m1  100 g13 Ban đầu giữ vật m1  tại vị trí Lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối Lượng  m2= 400 g  sát vật  m1  rồi thả nhẹ  cho  hai  vật  bắt  đầu  chuyển  động  dọc  theo  phương  của  trục  Lò  xo.  Hệ  số  ma  sát  trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang  là 0, 05.  Lấy g=10
 Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng Lại Là:


đầu tiên m2 đi từ -A đến A hết T/4
sau đó chuyển động chậm dần từ vtcb
1/2 m2 Vmax^2 = u m g S
tính được S ( độ dài đi được)
sau đó v2^2 - v1^2 = 2aS
tính được a
v2 = v1 -at ( v2= 0, v1 = Vmax)
tính được t
vậy tgian cần tính là T/4 +t


+ vị trí vật m2 tách m2 khi đến vị trí x=0
+ thực ra TG đi từ x=-A đến x=0 gần bằng T/4 thôi
+ vận tốc lúc m2 tách m1: 1/2kA^2-1/2(m1+m2)v^2=\mu.(m1+m2)g.A ==> v
(khúc tính gia tốc và tg lúc sau em làm như Bad