Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguchiukhongdc trong 11:11:55 PM Ngày 25 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19375Tiêu đề: Tồng hợp giao động (thi thử lần 1 KHTN Hà Nội )
Gửi bởi: nguchiukhongdc trong 11:11:55 PM Ngày 25 Tháng Một, 2014
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và có dạng như sau x1 =[tex]\sqrt{3}[/tex] cos(4t + [tex]\Phi[/tex]1) cm, X2 = 2 cos(4t + [tex]\Phi[/tex]2) cm (t tính bằng giây ), với 0 [tex]\leq[/tex] [tex]\Phi[/tex]1 - [tex]\Phi[/tex]2 [tex]\leq[/tex] [tex]\prod{}[/tex] . Biết phương trình dao động tổng hợp x = 4cos (4t + [tex]\prod{}[/tex]/6) . Giá trị [tex]\Phi[/tex]1 =??
 Đáp án: là B. 2 [tex]\prod{}[/tex]/3
mình đc học là: |A1 - A2 | [tex]\leq[/tex] A [tex]\leq[/tex] A1 +A2 => vậy là nếu theo đề bài thì 4 [tex]\leq[/tex] 2+ [tex]\sqrt{3}[/tex] !? vậy mình có hiểu sai chỗ nào k ạ
và nếu đề đúng thì mọi người giải chi tiết giúp mình với .
Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người   


Tiêu đề: Trả lời: Tồng hợp giao động (thi thử lần 1 KHTN Hà Nội )
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:07:15 AM Ngày 26 Tháng Một, 2014
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và có dạng như sau x1 =[tex]\sqrt{3}[/tex] cos(4t + [tex]\Phi[/tex]1) cm, X2 = 2 cos(4t + [tex]\Phi[/tex]2) cm (t tính bằng giây ), với 0 [tex]\leq[/tex] [tex]\Phi[/tex]1 - [tex]\Phi[/tex]2 [tex]\leq[/tex] [tex]\prod{}[/tex] . Biết phương trình dao động tổng hợp x = 4cos (4t + [tex]\prod{}[/tex]/6) . Giá trị [tex]\Phi[/tex]1 =??
 Đáp án: là B. 2 [tex]\prod{}[/tex]/3
mình đc học là: |A1 - A2 | [tex]\leq[/tex] A [tex]\leq[/tex] A1 +A2 => vậy là nếu theo đề bài thì 4 [tex]\leq[/tex] 2+ [tex]\sqrt{3}[/tex] !? vậy mình có hiểu sai chỗ nào k ạ
và nếu đề đúng thì mọi người giải chi tiết giúp mình với .
Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người   


Đề sai rồi !Tiêu đề: Trả lời: Tồng hợp giao động (thi thử lần 1 KHTN Hà Nội )
Gửi bởi: nguchiukhongdc trong 10:43:06 AM Ngày 26 Tháng Một, 2014
Dạ e cám ơn thầy !! ..
nhưng mà cho e hỏi, nếu gặp lại dạng này thì e phải làm sao ạ, cho e phương án giải đc không ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Tồng hợp giao động (thi thử lần 1 KHTN Hà Nội )
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:46 PM Ngày 26 Tháng Một, 2014
Dạ e cám ơn thầy !! ..
nhưng mà cho e hỏi, nếu gặp lại dạng này thì e phải làm sao ạ, cho e phương án giải đc không ạ :D
PP tổng quát vẫn là em dùng vecto quay để làm bài này x tổng hợp có A=1 mới cho KQ 2pi/3
+ Nhận xét: phi1 > phi 2
+ A2^2=A^2+A1^2 ==> x vuông pha với x1 ==> phi1=90+30=120