Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 11:09:03 AM Ngày 23 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19358Tiêu đề: Bài dao động tắt dần trên mặt phẳng ngiêng
Gửi bởi: nguyenmax trong 11:09:03 AM Ngày 23 Tháng Một, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng góc 60 độ so vs phương ngang. Độ cứng của lò xo k=40N/m, vật có khối lượng m=100g. Lấy g=10m/s2, hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi dc tù lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại?
A. 16cm
B. 32cm
C. 23cm
D. 61cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động tắt dần trên mặt phẳng ngiêng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:09:11 PM Ngày 24 Tháng Một, 2014
Nhờ mọi người giải hộ:
Con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nghiêng góc 60 độ so vs phương ngang. Độ cứng của lò xo k=40N/m, vật có khối lượng m=100g. Lấy g=10m/s2, hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi dc tù lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại?
A. 16cm
B. 32cm
C. 23cm
D. 61cm
+ Vị trí cân bằng tạm cách VTCB |xo| = \mu.mg.cos(a)/k=0,025cm
+ Số 1/2 dao động : N = A/2|xo| = 80
==> S = 2A.N-2xo.N^2=320cm
(không biết dữ liệu có chính xác?)