Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: garethbiu trong 08:58:53 PM Ngày 21 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19352Tiêu đề: Con lắc đơn liên kết với ròng rọc
Gửi bởi: garethbiu trong 08:58:53 PM Ngày 21 Tháng Một, 2014
Vật có khối lượng m liên kết với ròng rọc khối lượng không đáng kể. Độ cứng của lò xo là k. Công thức tính chu kì dao động của vật khi cho nó dao động điều hòa.
Mọi người giúp em với nhé.
(http://admin.hoc360.vn/UploadFiles/Lecture/hoc360_lo_xo_noi_voi_rong_roc.png)


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn liên kết với ròng rọc
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:05:23 PM Ngày 21 Tháng Một, 2014
Vật có khối lượng m liên kết với ròng rọc khối lượng không đáng kể. Độ cứng của lò xo là k. Công thức tính chu kì dao động của vật khi cho nó dao động điều hòa.
Mọi người giúp em với nhé.
(http://admin.hoc360.vn/UploadFiles/Lecture/hoc360_lo_xo_noi_voi_rong_roc.png)
Vì ròng rọc không khối lượng [tex]\Rightarrow {T}_{1}=T_{2}=T[/tex]
Tại VTCB: [tex]T=P[/tex] Với [tex]T=\frac{F_{dh}}{2}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{k\Delta l_{0}}{2}=mg[/tex](1)
Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật m
Khi m cách gốc tọc độ O một khoảng có li độ =x: Ta có: [tex]\vec{T}+\vec{P}=m \vec{a}[/tex][tex]\rightarrow P-T=ma[/tex]
[tex]\Rightarrow mg-\frac{F_{dh}}{2}=ma[/tex]
[tex]\Leftrightarrow mg-\frac{k(\frac{x}{2}+\Delta l_{0})}{2}=ma[/tex](2)(Độ biến dạng của lò xo [tex]\Delta l=\frac{x}{2}+\Delta l_{0}[/tex])
(1)[tex]\rightarrow[/tex](2)[tex]\Rightarrow -\frac{kx}{4}=ma\Rightarrow x''+\frac{k}{4m}x=0[/tex]
Đặt [tex]\omega ^2=\frac{k}{4m}\Rightarrow x''+\omega ^2x=0[/tex] (3)
Nghiệm của PT (3) là PT dao động điều hòa của dao dộng vật m. Trong đó [tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{4m}}[/tex]
[tex]\Rightarrow T=2\Pi \sqrt{\frac{4m}{k}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn liên kết với ròng rọc
Gửi bởi: garethbiu trong 07:19:42 PM Ngày 22 Tháng Một, 2014
Vật có khối lượng m liên kết với ròng rọc khối lượng không đáng kể. Độ cứng của lò xo là k. Công thức tính chu kì dao động của vật khi cho nó dao động điều hòa.
Mọi người giúp em với nhé.
(http://admin.hoc360.vn/UploadFiles/Lecture/hoc360_lo_xo_noi_voi_rong_roc.png)
Vì ròng rọc không khối lượng [tex]\Rightarrow {T}_{1}=T_{2}=T[/tex]
Tại VTCB: [tex]T=P[/tex] Với [tex]T=\frac{F_{dh}}{2}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{k\Delta l_{0}}{2}=mg[/tex](1)
Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật m
Khi m cách gốc tọc độ O một khoảng có li độ =x: Ta có: [tex]\vec{T}+\vec{P}=m \vec{a}[/tex][tex]\rightarrow P-T=ma[/tex]
[tex]\Rightarrow mg-\frac{F_{dh}}{2}=ma[/tex]
[tex]\Leftrightarrow mg-\frac{k(\frac{x}{2}+\Delta l_{0})}{2}=ma[/tex](2)(Độ biến dạng của lò xo [tex]\Delta l=\frac{x}{2}+\Delta l_{0}[/tex])
(1)[tex]\rightarrow[/tex](2)[tex]\Rightarrow -\frac{kx}{4}=ma\Rightarrow x''+\frac{k}{4m}x=0[/tex]
Đặt [tex]\omega ^2=\frac{k}{4m}\Rightarrow x''+\omega ^2x=0[/tex] (3)
Nghiệm của PT (3) là PT dao động điều hòa của dao dộng vật m. Trong đó [tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{4m}}[/tex]
[tex]\Rightarrow T=2\Pi \sqrt{\frac{4m}{k}}[/tex]


tại sao cái chỗ vật m ở vị trí x thì T nó lại là kx/2 mà không phải là kx


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn liên kết với ròng rọc
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:26:57 PM Ngày 22 Tháng Một, 2014
Vật có khối lượng m liên kết với ròng rọc khối lượng không đáng kể. Độ cứng của lò xo là k. Công thức tính chu kì dao động của vật khi cho nó dao động điều hòa.
Mọi người giúp em với nhé.
(http://admin.hoc360.vn/UploadFiles/Lecture/hoc360_lo_xo_noi_voi_rong_roc.png)
Vì ròng rọc không khối lượng [tex]\Rightarrow {T}_{1}=T_{2}=T[/tex]
Tại VTCB: [tex]T=P[/tex] Với [tex]T=\frac{F_{dh}}{2}[/tex][tex]\Rightarrow \frac{k\Delta l_{0}}{2}=mg[/tex](1)
Chọn trục Ox hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật m
Khi m cách gốc tọc độ O một khoảng có li độ =x: Ta có: [tex]\vec{T}+\vec{P}=m \vec{a}[/tex][tex]\rightarrow P-T=ma[/tex]
[tex]\Rightarrow mg-\frac{F_{dh}}{2}=ma[/tex]
[tex]\Leftrightarrow mg-\frac{k(\frac{x}{2}+\Delta l_{0})}{2}=ma[/tex](2)(Độ biến dạng của lò xo [tex]\Delta l=\frac{x}{2}+\Delta l_{0}[/tex])
(1)[tex]\rightarrow[/tex](2)[tex]\Rightarrow -\frac{kx}{4}=ma\Rightarrow x''+\frac{k}{4m}x=0[/tex]
Đặt [tex]\omega ^2=\frac{k}{4m}\Rightarrow x''+\omega ^2x=0[/tex] (3)
Nghiệm của PT (3) là PT dao động điều hòa của dao dộng vật m. Trong đó [tex]\omega=\sqrt{\frac{k}{4m}}[/tex]
[tex]\Rightarrow T=2\Pi \sqrt{\frac{4m}{k}}[/tex]


tại sao cái chỗ vật m ở vị trí x thì T nó lại là kx/2 mà không phải là kx
Góp ý: lần sau đặt câu hỏi cho ai thì rõ ràng nhé garethbiu.
- Nguyên tắc ròng rọc: "Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần đường đi" E có thể xem lại Vật lý 8 để rõ hơn.
- Như vậy: Lực căng nhỏ hơn 2 lần so với lực đàn hồi [tex]\Rightarrow[/tex] Đường đi của vật phải gấp đôi độ biến dạng của lò xo
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\Delta l=\frac{x}{2}+\Delta l_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn liên kết với ròng rọc
Gửi bởi: CryogenHan trong 08:52:22 PM Ngày 22 Tháng Một, 2014
tại sao cái chỗ vật m ở vị trí x thì T nó lại là kx/2 mà không phải là kx
dây gập 2 phần đó bạn. đầu m xuống đoạn x thì mỗi phần dây góp vào là x/2. ròng rọc ở giữa dây nên thành ra dịch đọan x/2