Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 11:43:08 PM Ngày 18 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19336Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: papatiemi trong 11:43:08 PM Ngày 18 Tháng Một, 2014
Các thầy giúp em bài giao thoa as với ạh
Giao thoa khe yang với 2 bức xạ l1=450nm và l2 ,a=1mm,D=1m, người ta đếm được khoảng cách 3 vân tối trùng nhau là 36,9mm và đếm được 168 vân sáng không trùng nhau. Tìm bức xạ  l2
   A.490nm                      B.414nm                        C. 430nm                D. 470nm
em tính mãi chỉ ra được 410nm
nhưng không có kết quả
các thầy giúp em với ạh


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: papatiemi trong 12:00:24 AM Ngày 19 Tháng Một, 2014
em tính như sau:
n1+n2-2*nt=168
-> n1+n2=168+4
n1=36,9/0,45=82
n2=168+4-82=90
vậy l2=36,9/90=0,41
Các thầy góp ý cho em với ạh.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:02:43 AM Ngày 19 Tháng Một, 2014
Em tham khảo bài giải:

Bài 6: Giao thoa khe yang với 2 bức xạ[tex] \lambda_1=0,45\mu.m[/tex] và [tex]\lambda_2[/tex],a=1mm,D=1m, người ta đếm được khoảng cách 3 vân tối trùng nhau là 36,9mm và đếm được 168 vân sáng không trùng nhau. Tìm bức xạ [tex]\lambda_2[/tex]
A. [tex]0,49(\mu.m)[/tex]                      B. [tex]0,41(\mu.m)[/tex]                      [tex]C. 0,43(\mu.m)[/tex]                [tex]D. 0,47(\mu.m)[/tex]

ta có 3 vân tối trùng là 2itrùng=36,9 nên i trùng=18,45mm
giua 3 vân tối trúng có 2 vân sáng trùng nhau của 2 búc xạ nên trên thực tế có 168+4 =172 vân sáng
nên giữa 2 vân tối liên tiếp có 172/2=86 vân sáng
ta có i trùng=k1lamda1 suy ra k1=41 vậy k2=86-41=45 suy ra lamda2=k1lamda1/k2=0.41


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: papatiemi trong 12:06:30 AM Ngày 19 Tháng Một, 2014
Cảm ơn thầy Điền Quang nhiều.
Hìh, vậy em yên tâm rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: papatiemi trong 12:10:51 AM Ngày 19 Tháng Một, 2014
Thầy ơi cho em hỏi tiếp một bài nữa với ạh.
Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,8 mm ; màn cách hai khe D=1,2m; nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ l1 = 400nm ; l2 = 600nm. Xác định số vân tối trên trường giao thoa rộng L=3cm.   
   A. 60         B. 66         C. 68         D. 70
em nghĩ bài này kết quả phải là 0 chứ
bởi vì không có tối trùng.
Mong thầy góp ý giúp em với ạh


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:33:50 AM Ngày 19 Tháng Một, 2014
Thầy ơi cho em hỏi tiếp một bài nữa với ạh.
Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe sáng a = 0,8 mm ; màn cách hai khe D=1,2m; nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ l1 = 400nm ; l2 = 600nm. Xác định số vân tối trên trường giao thoa rộng L=3cm.   
   A. 60         B. 66         C. 68         D. 70
em nghĩ bài này kết quả phải là 0 chứ
bởi vì không có tối trùng.
Mong thầy góp ý giúp em với ạh

Em làm đúng rồi !

Em xem bài viết sau : http://thuvienvatly.com/download/18791