Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: skylinehermes trong 12:41:51 AM Ngày 17 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19320Tiêu đề: Bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: skylinehermes trong 12:41:51 AM Ngày 17 Tháng Một, 2014
Một nguồn sáng điểm S phát xạ bức xạ có[tex]\lambda[/tex]=0,5([tex]\mu[/tex]m) được đặt trước 1 gương phẳng nhỏ và cách mặt gương 1mm. Đặt 1 màn ảnh vuông góc với mặt gương hứng chùm phản xạ từ gương cách S là 2m . Trên 1 khoảng rộng 8mm trên màn có chùm phản xạ chiếu tới đếm được bao nhiêu vạch sáng ? biết 2 đầu là 2 vạch sáng.
A.17                B.18                     C.16                 D.15


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về giao thoa ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:22:05 AM Ngày 17 Tháng Một, 2014
Một nguồn sáng điểm S phát xạ bức xạ có[tex]\lambda[/tex]=0,5([tex]\mu[/tex]m) được đặt trước 1 gương phẳng nhỏ và cách mặt gương 1mm. Đặt 1 màn ảnh vuông góc với mặt gương hứng chùm phản xạ từ gương cách S là 2m . Trên 1 khoảng rộng 8mm trên màn có chùm phản xạ chiếu tới đếm được bao nhiêu vạch sáng ? biết 2 đầu là 2 vạch sáng.
A.17                B.18                     C.16                 D.15

Đây là giao thoa ánh sáng với gương Lloyd. Em xem hình đính kèm.

Khoảng vân: [tex]i = \frac{\lambda D}{a}[/tex]

Trong đó: [tex]a = 2d = 2 (mm)[/tex], D = 2 (m)

Bề rộng miền giao thoa: L = 8 (mm) (khác với ký hiệu L trong hình bên dưới)

Ta tính như thông thường thì trên miền giao thoa có 17 vân sáng.