Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 09:21:17 AM Ngày 15 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19313Tiêu đề: bài dao động điện từ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: phamduytung trong 09:21:17 AM Ngày 15 Tháng Một, 2014
Nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với điện trở thuần R=[tex]1\Omega[/tex] vào hai cực của một ắc quy có suất điện đông ổn định và điện trở trong r thì cường độ qua mạch là I.Dùng ắc quy này nạp điện cho tụ C=[tex]2\mu[/tex]F.Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nối nó với cuộn dây nói trên thì trong mạch có dao động điện từ tự do với T=[tex]1\prod{\mu }[/tex]F và cường độ dòng điện qua mạch cực đại là 8I.Tính r?
Tiêu đề: Trả lời: bài dao động điện từ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:42:30 AM Ngày 15 Tháng Một, 2014
Nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với điện trở thuần R=[tex]1\Omega[/tex] vào hai cực của một ắc quy có suất điện đông ổn định và điện trở trong r thì cường độ qua mạch là I.Dùng ắc quy này nạp điện cho tụ C=[tex]2\mu[/tex]F.Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nối nó với cuộn dây nói trên thì trong mạch có dao động điện từ tự do với T=[tex]1\prod{\mu }[/tex]F và cường độ dòng điện qua mạch cực đại là 8I.Tính r?

Ban đầu: [tex]I=\frac{E}{R+r}=>E=I(R+r)[/tex]

Lúc sau, E chính là Uo trong mạch LC.

[tex]CU_0^2=LI_0^2\Leftrightarrow I_0=\sqrt{\frac{C}{L}}E\Leftrightarrow 8I=\sqrt{\frac{C}{L}}I(R+r)[/tex]

có T và C, tìm L. Thay vô trên => r =...