Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bungbeo trong 10:05:40 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19302Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: bungbeo trong 10:05:40 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014
Mọi người giái giúp em bài này ạ. Thank all :)

Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng xác định  thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 60v, 120v và 40v. nếu thay tụ C bằng C' thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là 100v.Sau khi thay, điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở thuần là bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: maimai57 trong 10:47:38 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014

Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng xác định  thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 60v, 120v và 40v. nếu thay tụ C bằng C' thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là 100v.Sau khi thay, điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở thuần là bao nhiêu?

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch : U2 = UR^2 +(UL-UC)^2 = 100^2 VÀ KHÔNG ĐỔI .
Và vì nối tiếp ( cùng I) nên ZL = 2R ( tỷ lệ này không đổi )
Khi thay C bằng C’ => U’L =2U’R =>  U’C =100  => U’^2 = U’R^2 +(U’L-U’C)^2 = 100^2
U’R^2 +(2U’R-100)^2 = 100^2 => U’R^2 +4U’R^2 -400U’R +100^2 = 100^2 => U’R = 400/3V


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:59:34 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014

Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng xác định  thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 60v, 120v và 40v. nếu thay tụ C bằng C' thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là 100v.Sau khi thay, điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở thuần là bao nhiêu?

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch : U2 = UR^2 +(UL-UC)^2 = 100^2 VÀ KHÔNG ĐỔI .
Và vì nối tiếp ( cùng I) nên ZL = 2R ( tỷ lệ này không đổi )
Khi thay C bằng C’ => U’L =2U’R =>  U’C =100  => U’^2 = U’R^2 +(U’L-U’C)^2 = 100^2
U’R^2 +(2U’R-100)^2 = 100^2 => U’R^2 +4U’R^2 -400U’R +100^2 = 100^2 => U’R = 400/3V

Đính chính lại cho maimai nè: [tex]U_{R}^2+4U_{R}^2-400U_{R}=0[/tex]  [tex]\Rightarrow U_{R}= 80 V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: bungbeo trong 11:32:21 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014
e cảm ơn ạ :D