Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halantim trong 10:18:27 AM Ngày 13 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19292Tiêu đề: Bài tập truyền tải điện cần giải đáp ạ
Gửi bởi: halantim trong 10:18:27 AM Ngày 13 Tháng Một, 2014
Điện năng từ nhà máy được đưa tới nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi, ban đầu hiệu suất tải điện là 90 %.muốn hiệu suất truyền tải điện là 96% thì cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi
A. 40.2%
B. 36.8%
C. 42.2%
D. 38.8%

Xin mọi người giúp em ạ, em xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập truyền tải điện cần giải đáp ạ
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:20:46 PM Ngày 13 Tháng Một, 2014
Điện năng từ nhà máy được đưa tới nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi, ban đầu hiệu suất tải điện là 90 %.muốn hiệu suất truyền tải điện là 96% thì cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi
A. 40.2%
B. 36.8%
C. 42.2%
D. 38.8%

Xin mọi người giúp em ạ, em xin cám ơn
Xin trích dẫn lại lời giải đã có trong diễn đàn.
   [tex]\bullet[/tex] Lời giải của thầy Hà Văn Thạnh:
[tex]H=1-\frac{RI_1^2}{P} ==> R.I_1^2=0,1.P[/tex]
[tex]H=1-\frac{RI_2^2}{P} ==> R.I_2^2=0,04.P[/tex]
==> [tex]\frac{I_2^2}{I_1^2}=\frac{0,04}{0,1}=\frac{2}{5}[/tex] ==> [tex]I_2=0,63.I_1[/tex] ==> [tex]I_2=37%I_1[/tex]
   [tex]\bullet[/tex] Lời giải của anh traugia:   
Công suất hao phí trên dây là: [tex]P_{hp}=I^{2}R[/tex]
=> [tex]P_{hp1}=I^{2}_{1}R[/tex] = 0,1P     (1)
     [tex]P_{hp2}=I^{2}_{2}R[/tex] = 0,04P   (2)
Lấy (2) chia (1) ta được : [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}} = \sqrt{0,4}[/tex]
% cường độ dòng điện cần giảm là: [tex]\frac{\Delta I}{I_{1}}100[/tex]% = [tex]\frac{I_{1}-I_{2}}{I_{1}}100[/tex]% = 36,8%