Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: black lotus trong 10:59:50 AM Ngày 11 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19267Tiêu đề: Bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: black lotus trong 10:59:50 AM Ngày 11 Tháng Một, 2014
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó( cuộn cảm thuần ). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 200 (V ). Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là [tex]100\sqrt{2}[/tex]  (V) thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và cuộn cảm đều là  [tex]-100\sqrt{3}[/tex]  (V). Tính điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AB ?
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:22:52 AM Ngày 11 Tháng Một, 2014
Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó( cuộn cảm thuần ). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 200 (V ). Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là [tex]100\sqrt{2}[/tex]  (V) thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và cuộn cảm đều là  [tex]-100\sqrt{3}[/tex]  (V). Tính điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AB ?
Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp

Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là [tex]100\sqrt{2}[/tex]  (V) ta có : [tex]u = u_{R} + u_{L} + u_{C} = u_{R} + u_{LC}[/tex]

 [tex]\Rightarrow u_{LC} = u - u_{R}  = 100\sqrt{2} + 100\sqrt{3} (V)[/tex]

Do các vecto quay biểu diễn cho uLC và uR vuông pha nên : [tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{LC}}{U_{LC}} \right)^{2} = 2 \Rightarrow U_{LC}[/tex]

Điện áp cần tìm : [tex]U = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{LC}^{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: black lotus trong 09:27:59 PM Ngày 12 Tháng Một, 2014
Do các vecto quay biểu diễn cho uLC và uR vuông pha nên : [tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{LC}}{U_{LC}} \right)^{2} = 2 \Rightarrow U_{LC}[/tex]

theo mình nhớ thì bằng 1 mà??????


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài điện xoay chiều hay
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 10:48:27 PM Ngày 12 Tháng Một, 2014
Do các vecto quay biểu diễn cho uLC và uR vuông pha nên : [tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{LC}}{U_{LC}} \right)^{2} = 2 \Rightarrow U_{LC}[/tex]

theo mình nhớ thì bằng 1 mà??????
[tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{oR}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{LC}}{U_{oLC}} \right)^{2} =1[/tex]
[tex]U_{oR}=U_{R}\sqrt{2}[/tex]   và   [tex]U_{oRL}=U_{RL}\sqrt{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow \left(\frac{u_{R}}{U_{R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{LC}}{U_{LC}} \right)^{2} = 2[/tex]