Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khrizantema trong 03:51:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19263Tiêu đề: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 03:51:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Một khung dây quay trong từ trường đều có các vecto cảm ứng vuông góc với trục quay của khung với tốc độ góc bang 1800 vòng/phút. Tại thời điểm bản đầu, vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với [tex]\vec{B}[/tex]
 một góc 30°. Từ thông cực đại qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là
A. [tex]e = 0,6\pi cos(60\pit -\frac{\pi }{3})[/tex] V
B. [tex]e = 0,6\pi cos(30\pit -\frac{\pi }{6})[/tex] V
C. [tex]e = 0,6\pi cos(60\pit +\frac{2\pi }{3})[/tex] V
D. [tex]e = 6\pi cos(60t +\frac{\pi }{3})[/tex] V
 Đáp án là A nhưng em chưa hiểu sao lại ra được pi/3 trong khi góc giữa vecto pháp tuyến với vecto cảm ứng từ là 30°. Nhờ mọi người giải đáp giúp. Cám ơn mọi người.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:35:46 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
nhầm


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 07:50:34 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
[tex]E=-\frac{d\phi }{dt}=\phi _{o}\omega sin(\omega t+\varphi )=\phi _{o}\omega cos(\omega t+\varphi-\frac{\Pi }{2} )[/tex]
Với [tex]\varphi = + -\frac{\Pi }{6}[/tex]
[tex]\Rightarrow E=0,6\Pi cos(60\Pi t+\frac{\Pi }{6}-\frac{\Pi }{2} )=E=0,6\Pi cos(60\Pi t-\frac{\Pi }{3} )[/tex]
Hoặc[tex]E=0,6\Pi cos(60\Pi t-\frac{\Pi }{6}-\frac{\Pi }{2} )=E=0,6\Pi cos(60 \Pi t-\frac{2\Pi }{3} )[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] Chọn A


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 08:03:45 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Như thế là ở hàm cos thì phi= phi - pi/2 đúng không bác?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:29:59 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Như thế là ở hàm cos thì phi= phi - pi/2 đúng không bác?
uhm, biến đổi lượng giác mà hi???


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về suất điện động cảm ứng cần giúp đỡ
Gửi bởi: khrizantema trong 09:54:08 PM Ngày 10 Tháng Một, 2014
Cám ơn bác!