Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 12:18:33 PM Ngày 08 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19248Tiêu đề: Mạch dao động.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:18:33 PM Ngày 08 Tháng Một, 2014
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có [tex]L=4.10^{-3}\,H,\,C=0,1\mu F[/tex] được mắc như hình vẽ. Cho [tex]E=3\,mV,\,r=1\Omega.[/tex] Lúc đầu [tex]K[/tex] đóng, khi có dòng điện ổn định thì ngắt [tex]K.[/tex] Tính [tex]q[/tex] khi năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp [tex]3[/tex] lần năng lượng điện trường trong tụ.
(http://i1247.photobucket.com/albums/gg639/oneclicklogin/Capture_zpsf60fba3a.png)

Nhờ Thầy, cô xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động.
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:15:13 PM Ngày 08 Tháng Một, 2014
Khi chưa ngắt K dòng điện qua cuộn dây : [tex]I = \frac{E}{r + r_{2}} =[/tex]

Điện tích của tu = 0

Vậy mạch được nguồn điện một chiều cung cấp một năng lượng [tex]W = \frac{1}{2} L I^{2}[/tex]

Đây cũng là năng lượng toàn phần của mạch khi ngắt K nên : [tex]W = \frac{1}{2} L I_{0}^{2}[/tex]

Vậy I = I0

Vào thời điểm đang xét ta có : [tex]W_{B} = 3 W_{E} \Rightarrow W = W_{B} + \frac{1}{3} W_{B} = \frac{4}{3} W_{B}[/tex]

Nghĩa là [tex]|i| = I_{0} \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow |q| = \frac{1}{2}Q_{0} = \frac{1}{2} \frac{I_{0}}{ \omega }[/tex]