Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhuongLinh096 trong 01:45:04 PM Ngày 07 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19240Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều cần sự hướng dẫn?
Gửi bởi: PhuongLinh096 trong 01:45:04 PM Ngày 07 Tháng Một, 2014
Đặt vào 2 đầu cuôn dây có độ tự cảm L=0,35/pi (H) một điện áp k đổi U=12V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2,4A. Nếu đặt vào 2 đầu cuôn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 25V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó bằng bao nhiêu?
A.[tex]\sqrt{2}[/tex]
B. 2,4
C. [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]
D. [tex]\frac{5}{7}[/tex]
mong mọi người hướng dẫn chi tiết cho mình 1 chút nha!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần sự hướng dẫn?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:08:59 PM Ngày 07 Tháng Một, 2014
Đặt vào 2 đầu cuôn dây có độ tự cảm L=0,35/pi (H) một điện áp k đổi U=12V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2,4A. Nếu đặt vào 2 đầu cuôn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 25V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó bằng bao nhiêu?
HD:
+ Khi mắc vào nguồn không đổi thì [tex]Z_{L}=0\Rightarrow r=\frac{U}{I}=\frac{12}{2,4}=5\Omega[/tex]
+ Khi mắc vào nguồn xoay chiều: [tex]Z_{L}=\omega L=35\Omega \Rightarrow Z=\sqrt{r^{2}+Z_{L}^{2}}=25\sqrt{2}\Omega[/tex]
+ Cường độ dòng điện khi mắc cuộn dây vào nguồn xoay chiều: [tex]I=\frac{U}{Z}=\frac{25}{25\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}A[/tex]