Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 05:15:08 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19235Tiêu đề: Cllx bị giữ lại ở điểm chính giữa
Gửi bởi: TocChamVai trong 05:15:08 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Một cllx dao động trên mặt phẳng ngang với biên độ A và chu kì T. Sau khoảng thời gian [tex]\frac{T}{12}[/tex] kể từ lúc vật đi qua VTCB, thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo lại. Tính biên độ dao động mới lúc này
A:[tex]A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
B:[tex]A\frac{\sqrt{7}}{2}[/tex]
C:[tex]A\frac{\sqrt{7}}{4}[/tex]
D:[tex]A\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]

Mong thầy cô giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Cllx bị giữ lại ở điểm chính giữa
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 06:28:17 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Một cllx dao động trên mặt phẳng ngang với biên độ A và chu kì T. Sau khoảng thời gian [tex]\frac{T}{12}[/tex] kể từ lúc vật đi qua VTCB, thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo lại. Tính biên độ dao động mới lúc này
A:[tex]A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
B:[tex]A\frac{\sqrt{7}}{2}[/tex]
C:[tex]A\frac{\sqrt{7}}{4}[/tex]
D:[tex]A\frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]

Mong thầy cô giúp đỡ
(http://i442.photobucket.com/albums/qq143/phdnguyennam/Untitled_zpsbe4ce44d.png) (http://s442.photobucket.com/user/phdnguyennam/media/Untitled_zpsbe4ce44d.png.html)
[tex]\frac{T}{12}[/tex] Từ lúc qua VTCB [tex]x=\frac{A}{2}[/tex] Vận tốc [tex]v=A\omega \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
Giữ điểm chính giữa [tex]\Rightarrow[/tex] VTCB mới tại [tex]O'[/tex] [tex]\Rightarrow x'=x-\frac{x}{2}=\frac{A}{4}[/tex] và [tex]k'=2k \Rightarrow \omega '=\omega\sqrt{2}[/tex]
Biên độ mới: [tex]A'=\sqrt{x'^{2}+\frac{v^{2}}{\omega '^{2}}}=\sqrt{(\frac{A}{4})^{2}+\frac{(A\omega \frac{\sqrt{3}}{2})^{2}}{(\sqrt{2}\omega )^{2}}}=A\frac{\sqrt{7}}{4}[/tex]