Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sam tran trong 02:06:28 AM Ngày 06 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19231Tiêu đề: bài tập về tỉ số tốc độ dao động
Gửi bởi: sam tran trong 02:06:28 AM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Nhờ m.n giúp đỡ
    MỘT CLLX gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q=5×10^-5 (C) và lò xo có độ cứng k=100N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5cm.trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát .Tại thời điểm quả cầu đi qua VTCB và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang ,người ta bật 1 điện trường đều có E=10^4 V/m.cùng hướng với vận tốc của vật .Tỉ số tốc độ dao động cực đại của quả cầu sau khi có E và tốc độ dao động cực đại của quả cầu trước khi có E bằng ??m
          A.2.               B.can(3)                C.can(2)          D.3

Mong m.n cố gắng giúp Thanks!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về tỉ số tốc độ dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:34:37 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Nhờ m.n giúp đỡ
    MỘT CLLX gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q=5×10^-5 (C) và lò xo có độ cứng k=100N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5cm.trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát .Tại thời điểm quả cầu đi qua VTCB và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang ,người ta bật 1 điện trường đều có E=10^4 V/m.cùng hướng với vận tốc của vật .Tỉ số tốc độ dao động cực đại của quả cầu sau khi có E và tốc độ dao động cực đại của quả cầu trước khi có E bằng ??m
          A.2.               B.can(3)                C.can(2)          D.3

Mong m.n cố gắng giúp Thanks!

Khi có thêm lực điện trường thì độ biến dạng của lò xo ứng với VTCB là : [tex]\Delta l = \frac{q.E}{k} = 0,5 cm[/tex]

Con lắc vẫn dao động với tần số góc như trước nhưng với biên độ mới là [tex]A' = \sqrt{x_{0}^{2} + \left(\frac{v_{0}}{\omega } \right)^{2}}[/tex]

Trong đó [tex]x_{0} = \Delta l ; \frac{v_{0}}{\omega } = A[/tex]

Tỉ số cần tìm chính là tỉ số biên độ tương ứng : [tex]\frac{v'_{max}}{v_{max}} = \frac{A' }{A} = ?[/tex]

Để có đáp án trong các kết quả trên , ta chỉnh lại giả thiết : q=5×10^-4 (C)

Lúc đó : [tex]\Delta l = \frac{q.E}{k} = 5 cm[/tex]

[tex]A' = \sqrt{x_{0}^{2} + \left(\frac{v_{0}}{\omega } \right)^{2}} = 5\sqrt{2} cm[/tex]

Tỉ số cần tìm ứng với đáp án C