Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 12:16:48 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19226Tiêu đề: Bài toán về tụ điện bị đánh thủng
Gửi bởi: TocChamVai trong 12:16:48 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải dùm
Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây và 2 tụ điện giống nhau ghép nối tiếp. Mạch dao động với hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu cuộn dây là [tex]U_0[/tex]. Vào lúc năng lượng điện trường bẳng năng lượng từ trường người ta đánh thủng 1 tụ.Hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu cuộn dây ssau đó là
A[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
B[tex]U_0 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}[/tex]
C[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}[/tex]
D[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tụ điện bị đánh thủng
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 01:16:39 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải dùm
Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây và 2 tụ điện giống nhau ghép nối tiếp. Mạch dao động với hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu cuộn dây là [tex]U_0[/tex]. Vào lúc năng lượng điện trường bẳng năng lượng từ trường người ta đánh thủng 1 tụ.Hiệu điện thế cực đại ở 2 đầu cuộn dây ssau đó là
A[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{4}[/tex]
B[tex]U_0 \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}[/tex]
C[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}[/tex]
D[tex]U_0 \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}[/tex]


Năng lượng ban đâu: [tex]W=\frac{1}{2}C_{b}U_{o}^{2}[/tex]
Thời điểm đánh thủng: [tex]W_{D}=W_{T}=\frac{1}{2}W=\frac{1}{4}C_{b}U_{o}^{2}[/tex]
[tex]\rightarrow[/tex] Mỗi tụ chứa [tex]W_{C}=\frac{1}{2}W_{D}=\frac{1}{8}C_{b}U_{o}^{2}[/tex]
Năng lượng mạch còn lại sau khi 1 tụ bị đánh thủng
[tex]W'=W-W_{c}=\frac{1}{2}C_{b}U_{o}^{2}-\frac{1}{8}C_{b}U_{o}^{2}=\frac{3}{8}C_{b}U_{o}^{2}[/tex]
Mặt khác: [tex]W'=\frac{1}{2}CU'^{2}[/tex][tex]\rightarrow[/tex][tex]W'=\frac{1}{2}CU'^{2}=\frac{3}{8}C_{b}U_{o}^{2}[/tex]
Với [tex]C_{b}=\frac{C}{2}[/tex][tex]\rightarrow[/tex][tex]U'=U_{o}\sqrt{\frac{3}{8}}[/tex]