Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 12:12:52 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19225Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: TocChamVai trong 12:12:52 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Mong thầy cô và các bạn giải dùm
Hai vật A, B dán liền nhau có khối lượng [tex]m_B=2m_A=200g[/tex], treo vào lò xo độ cứng k=50N/m. Nâng 2 vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên l=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa, đến vị trí lò xo có chiều dài lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất lò xo sau đó là
A:22cm
B:24cm
C:26cm
D:28cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:45:20 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Em xem lời giải tại đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19009.msg76264#msg76264