Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 12:07:58 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19224Tiêu đề: Bài tập về cllx
Gửi bởi: TocChamVai trong 12:07:58 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Một cllx có độ cứng k=10N/m và vật nặng có m=0,1kg, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trị lò xo dãn 6cm. Hệ số ma sát trượt là 0,2. Thời điểm dao động của vật từ lúc bắt đầu đến lúc lò xo không biết dạng là
A:[tex]\frac{\pi}{25\sqrt{5}}[/tex]
B:[tex]\frac{\pi}{15}[/tex]
C:[tex]\frac{\pi}{20}[/tex]
D:[tex]\frac{\pi}{30}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giải dùm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về cllx
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:53:57 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Một cllx có độ cứng k=10N/m và vật nặng có m=0,1kg, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trị lò xo dãn 6cm. Hệ số ma sát trượt là 0,2. Thời điểm dao động của vật từ lúc bắt đầu đến lúc lò xo không biết dạng là
A:[tex]\frac{\pi}{25\sqrt{5}}[/tex]
B:[tex]\frac{\pi}{15}[/tex]
C:[tex]\frac{\pi}{20}[/tex]
D:[tex]\frac{\pi}{30}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giải dùm

Xem lời giải đính kèm