Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sam tran trong 11:45:57 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19223Tiêu đề: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: sam tran trong 11:45:57 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Em xin nhờ các thầy và các bạn giúp!
 Đề bài như sau:
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặngao động trong hai mặt phẳng song song cạnh nhau và.cùng vị trí cân bằng Chu kì dao động của con lắc thứ nhất bằng 2lần chu kì dao động của con lắc thứ hai và biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng 3 lần con lắc thứ nhất .khi hai con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng .Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp.nhau bằng ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc đơn
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:03:56 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Em xin nhờ các thầy và các bạn giúp!
 Đề bài như sau:
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặngao động trong hai mặt phẳng song song cạnh nhau và.cùng vị trí cân bằng Chu kì dao động của con lắc thứ nhất bằng 2lần chu kì dao động của con lắc thứ hai và biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng 3 lần con lắc thứ nhất .khi hai con lắc gặp nhau thì con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng .Tỉ số độ lớn vận tốc của con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất khi chúng gặp.nhau bằng ?
bạn coi đây nha http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18127.0