Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 10:06:26 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19222Tiêu đề: Xin giúp đỡ bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 10:06:26 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Xin lỗi thầy Điền Quang, vì em hỏi mấy câu không cùng chương nên không biết đặt thế nào, mong thầy thông cảm. Em xin hỏi câu này:
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 300  \Omega, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \frac{2\sqrt{3}}{\pi } H, tụ điện có điện dung  \frac{10^{-4}}{\sqrt{3}\pi }F. Điện áp hai đầu cuộn dây là  u_{L}=400\sqrt{3}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V, s). Khoảng thời gian từ lúc điện áp hai đầu mạch triệt tiêu lần thứ hai đến lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị 200\sqrt{3} V lần thứ ba là
      A. 7/600s                  B. 1/100s               C. 1/120s                  D. 7/300s
Mong mọi người giúp em, em xin cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ bài điện xoay chiều!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:09:58 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Xin lỗi thầy Điền Quang, vì em hỏi mấy câu không cùng chương nên không biết đặt thế nào, mong thầy thông cảm. Em xin hỏi câu này:
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 300  \Omega, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \frac{2\sqrt{3}}{\pi } H, tụ điện có điện dung  \frac{10^{-4}}{\sqrt{3}\pi }F. Điện áp hai đầu cuộn dây là  u_{L}=400\sqrt{3}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V, s). Khoảng thời gian từ lúc điện áp hai đầu mạch triệt tiêu lần thứ hai đến lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị 200\sqrt{3} V lần thứ ba là
      A. 7/600s                  B. 1/100s               C. 1/120s                  D. 7/300s
Mong mọi người giúp em, em xin cảm ơn nhiều!

[tex]Z_{L}= 200\sqrt{3} \, \Omega ; \: Z_{C}= 100\sqrt{3} \, \Omega[/tex]

Bấm máy Casio 570 tìm phương trình cường độ dòng điện (chỉnh mode 2):

[tex]\frac{U_{0L}\prec \varphi _{u_{L}}}{Z_{L}.{\color{red} i}}= \frac{400\sqrt{3}\prec \frac{-\pi }{3}}{200\sqrt{3}.{\color{red} i}}= 2\prec \frac{-5\pi }{6}[/tex]

Chữ i trong đây là số phức trong máy tính.

Phương trình cường độ dòng điện là: [tex]i = 2cos\left<100\pi t - \frac{5\pi }{6} \right> (A)[/tex]

Tiếp tục bấm máy tìm phương trình điện áp hai đầu mạch:

[tex]2\prec \frac{-5\pi }{6} \times \left(R+ Z_{L}.i - Z_{C}.i \right) = 692,82 \prec - \frac{2\pi }{3}\approx 400\sqrt{3}\prec - \frac{2\pi }{3}[/tex]

Phương trình điện áp hai đầu mạch là: [tex]u_{AB} = 400\sqrt{3} cos\left<100\pi t - \frac{2\pi }{3} \right> (A)[/tex]

Tiếp theo thì em dùng đường tròn tính thời gian như một bài dao động điều hòa.