Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ncamvien97 trong 09:52:11 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19221Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ncamvien97 trong 09:52:11 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
1, Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường từ nguồn O với biên độ truyền đi không đổi. Ở thơi điểm t=0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn 1 khoảng bằng 1/6 bước sóng có li độ 2 cm ở thời điểm bằng 1/4 chu kì. Biên độ sóng là:
A, 4/căn 3 cm
B, 4 cm
C, 5 cm
D, 6 cm
Bài này em làm ra 4 căn 3/3, không hiểu như thế nào mong mn giúp đỡ em.

2, Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua 2 điểm M và N cách nhau 150cm và sớm pha hơn N là pi/3+kpi (k nguyên). Từ M đến N chỉ có 3 điểm vuông pha với M, biết f=10Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
A, 100cm/s
B, 800cm/s
C, 900cm/s
D, 80cm/s

Mong mn giúp đỡ em cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:18:50 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
1, Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường từ nguồn O với biên độ truyền đi không đổi. Ở thơi điểm t=0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn 1 khoảng bằng 1/6 bước sóng có li độ 2 cm ở thời điểm bằng 1/4 chu kì. Biên độ sóng là:
A, 4/căn 3 cm
B, 4 cm
C, 5 cm
D, 6 cm
Bài này em làm ra 4 căn 3/3, không hiểu như thế nào mong mn giúp đỡ em.

[tex]u_o=acos(\omega t-\frac{\pi}{2})\rightarrow u_M=u_o=acos(\omega t-\frac{\pi}{2}-2\pi\frac{d}{\lambda})=acos(\omega t-5\frac{\pi}{6})\\t=T/4\rightarrow u_M=acos(\omega T/4-5\frac{\pi}{6})\rightarrow 2=acos(-\pi /3)\rightarrow a=4cm[/tex]
Chọn B


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:35:12 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014


2, Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua 2 điểm M và N cách nhau 150cm và sớm pha hơn N là pi/3+kpi (k nguyên). Từ M đến N chỉ có 3 điểm vuông pha với M, biết f=10Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên dây.
A, 100cm/s
B, 800cm/s
C, 900cm/s
D, 80cm/s

Mong mn giúp đỡ em cảm ơn nhiều.
M sớm pha hơn N là pi/3+kpi (k nguyên). và  Từ M đến N chỉ có 3 điểm vuông pha với M nên có k = 1
Do vậy khoảng cách từ M tới N là
[tex]150=5\lambda /6\rightarrow \lambda =180cm\rightarrow v=\lambda .f=1800cm/s=18cm/s[/tex]
Có lẽ mình bị sai


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ncamvien97 trong 10:35:12 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Cho em hỏi chỗ bài 1 tại sao lại là 5pi/6 ạ? nếu thay d=landa/6 vao thì phải là pi/3 chứ ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:37:10 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Cho em hỏi chỗ bài 1 tại sao lại là 5pi/6 ạ? nếu thay d=landa/6 vao thì phải là pi/3 chứ ạ?
-1/2 - 2.1/3 = -5/6 mà


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ncamvien97 trong 10:41:43 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
em cứ nghĩ là pt Uo thì chỉ có wt-pi/3, em ko hiểu lắm vì sao lại có -pi/2 ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:48:13 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
em cứ nghĩ là pt Uo thì chỉ có wt-pi/3, em ko hiểu lắm vì sao lại có -pi/2 ạ?
khi O qua VTCB theo chiều dương ở thời điểm ban đầu thì nó có pha ban đầu là -pi/2. Do vậy pha ban đầu của điểm M nằm sau O là -p/2 - 2pi.d/lamda


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: ncamvien97 trong 10:54:30 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
ồ em hiểu rồi, em đang học lớp 11 mà học lí 12 nên chưa làm tốt lắm. em cảm ơn =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:55:20 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
ồ em hiểu rồi, em đang học lớp 11 mà học lí 12 nên chưa làm tốt lắm. em cảm ơn =d>
Hi chúc bạn vui khi làm BT vật lý 12. Cố lên  nha!