Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 05:54:10 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19216Tiêu đề: Bài tập khó về sóng ánh sáng
Gửi bởi: TocChamVai trong 05:54:10 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Trong thí nghiệm Y-ang về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Nguồn phát gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ [tex]0,4\mu m\rightarrow 0,76\mu m[/tex]. Vị trí trên màn quan sát của 2 bức xạ trùng nhau cách vân trung tâm gần nhất khoảng
A 2,28mm
B 1,15mm
C 0,8mm
D 1,2mm
Nhờ thầy cô và bạn bè giải đáp giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:05:13 AM Ngày 05 Tháng Một, 2014
Trong thí nghiệm Y-ang về giao thoa ánh sáng, a=2mm, D=2m. Nguồn phát gồm các bức xạ đơn sắc có bước sóng từ [tex]0,4\mu m\rightarrow 0,76\mu m[/tex]. Vị trí trên màn quan sát mà vị trí của 2 hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau cách vân trung tâm gần nhất khoảng
A 2,28mm
B 1,15mm
C 0,8mm
D 1,2mm
Nhờ thầy cô và bạn bè giải đáp giúp


Với dải tần số đã cho thì bậc giao thoa của hai vân sáng của hai bức xạ có vị trí trùng nhau không thể gấp hai lần nhau

Vậy vị trí cần tìm ứng với bậc 3 của [tex]\lambda _{1} = 0,4 \mu m[/tex] trùng với bậc 2 của bức xạ [tex]\lambda[/tex]

Ta có vị trí cần tìm : [tex]x = \frac{3 \lambda _{1} D }{a} = \frac{2 \lambda D }{a}[/tex]

Thay số ta tính được : x = 1,2 mm và [tex]\lambda = \frac{3 \lambda _{1} }{2} = 0,6 \mu m[/tex]