Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hothanhphuong trong 05:39:38 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19215Tiêu đề: Bài điện xoay chiều hay và khó
Gửi bởi: hothanhphuong trong 05:39:38 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn AM có cuộn cảm thuần L. Đoạn MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị [tex]$L_1$[/tex] và [tex]$L_2$[/tex] tương ứng là [tex]$U_1$[/tex] và [tex]$U_2$[/tex]. Biết [tex]$L_2 = 5L_1$[/tex]; [tex]$U_1 = \dfrac{\sqrt{97}}{5}U_2$[/tex]. Hệ số công suất của mạch AB khi [tex]$L = L_1$[/tex] là ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều hay và khó
Gửi bởi: superburglar trong 11:53:16 AM Ngày 07 Tháng Một, 2014
Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn AM có cuộn cảm thuần L. Đoạn MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị [tex]$L_1$[/tex] và [tex]$L_2$[/tex] tương ứng là [tex]$U_1$[/tex] và [tex]$U_2$[/tex]. Biết [tex]$L_2 = 5L_1$[/tex]; [tex]$U_1 = \dfrac{\sqrt{97}}{5}U_2$[/tex]. Hệ số công suất của mạch AB khi [tex]$L = L_1$[/tex] là ?
Bài bạn đăng sai quy định, bạn nên xem lại quy định đăng bài nhé!
Mong bạn lần sau rút kinh nghiệm. Mình xin gợi ý bạn bài này  :D
+ Đấu tiên bạn vẽ giản đổ ra
+ [tex]U1=\frac{\sqrt{97}}{5}U2\Rightarrow \frac{Z2}{Z1}=\frac{I1}{I2}=\frac{\sqrt{97}}{5}\frac{Z_{L2}}{Z_{L1}}=\sqrt{97}[/tex]
+ Bây giờ bạn dùng phương pháp chọn ( tạm gọi là thế  :P)
Với bài này bạn nên cân nhắc đặt ẩn cái nào để khi giải pt đơn giản nhất. Ơ đây, mình chọn R=x => Zc=3x; Z1=y => Z2=[tex]\sqrt{97}y[/tex]
Sau đó dùng pp chọn kết hợp giản đồ ta có hệ: [tex]y^{2}=(3x-1)^{2}+x^{2}[/tex] và [tex]97y^{2}=(5-3x)^{2}+x^{2}[/tex]
Khử y ở 2 phương trình rồi giải phương trình bậc 2 ẩn x. Ta đk : [tex]x=3/8[/tex] or [tex]x=\frac{1}{5}[/tex]
+ [tex]x=\frac{3}{8}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{10}}{8}\Rightarrow cos\varphi =\frac{3}{\sqrt{10}}[/tex]
+ [tex]x=\frac{1}{5}\Rightarrow y=\frac{\sqrt{5}}{2}\Rightarrow cos\varphi =\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]
P/S: Bài khá hay  ;;)