Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bearat trong 02:34:11 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19213Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng chọn lọc
Gửi bởi: bearat trong 02:34:11 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
 Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách hai khe là 0.8mm, khoảng cách hai khe đến màn là 1.6m,. Giao thoa thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda[/tex]. Nếu giảm bước sóng đi 0.2[tex]\mu[/tex]m thì khoảng vân giảm 1.5 lần. Nếu thực hiện trong môi trường có chiết suất n thì khoảng vân là 0.9mm. Xác định chiết suất n.
A. 1.25
B. 1.5
C. 1.33
D. 1.6


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng chọn lọc
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 02:44:56 PM Ngày 04 Tháng Một, 2014
Chậc, bài bạn đăng sai quy định rồi