Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenvanhungpq trong 11:05:24 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19209Tiêu đề: Xin giúp đỡ 2 bài tập vật lí 12
Gửi bởi: nguyenvanhungpq trong 11:05:24 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014
Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất và dài nhất.
B. Lực đàn hồi luôn cùng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về vị trí cân bằng.
C. Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực.
D. Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng khi vận tốc bằng không.
Câu 2. Một sóng âm có tần số 100 (Hz) truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là v1 = 330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng là v2 = 340 m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB bằng
            A. 112,2 m.                B. 150 m.                 C. 121,5 m.                        D. 100 m.
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 300  [tex]\Omega[/tex], cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex]\frac{2\sqrt{3}}{\pi }[/tex] H, tụ điện có điện dung  [tex]\frac{10^{-4}}{\sqrt{3}\pi }[/tex]F. Điện áp hai đầu cuộn dây là  [tex]u_{L}=400\sqrt{3}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})[/tex](V, s). Khoảng thời gian từ lúc điện áp hai đầu mạch triệt tiêu lần thứ hai đến lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị V lần thứ ba là
      A. 7/600s                  B. 1/100s               C. 1/120s                  D. 7/300s
Mong mọi người giúp em, em xin cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ 2 bài tập vật lí 12
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:19:11 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014
Câu 1 B đúng
A sai, lực khác nhau. C tùy dạng dao động điều hòa (nằm ngang là sai), D đổi chiều khi qua vị trí v max (cân bằng)

Câu 2
[tex]AB=k\dfrac{v_1}{f}=(k-1)\dfrac{v_2}{f} \rightarrow \dfrac{k}{k-1}=\dfrac{340}{330} \rightarrow k=34 \rightarrow AB=112,2 \ m[/tex]
Chọn A

Câu 3
Giá trị V là giá trị gì nhỉ ?


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ 2 bài tập vật lí 12
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:32:48 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014
TOPIC ĐẶT TÊN SAI QUY ĐỊNH!!!!!

ĐỀ NGHỊ TÁC GIẢ ĐỌC LẠI QUY ĐỊNH CẦN THIẾT!