Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quý Phước trong 07:09:27 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19203Tiêu đề: Sóng ánh sáng và dao động điện từ
Gửi bởi: Quý Phước trong 07:09:27 PM Ngày 03 Tháng Một, 2014
Câu 1 : Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 13 vân sáng                          B.15 vân sáng                   C.9 vân sáng                   D. 17 vân sáng
Câu 2 : Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t[tex]_{0}[/tex]=0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì :
A.Dòng điện qua L theo chiều từ A đến B , bản A tích điện âm.
B.Dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương.
C.Dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương.
D.Dòng điện đi the chiều từ B đến A, bản A tích điện âm.
Mong thầy cô giúp đỡ em


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng và dao động điện từ
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 09:25:50 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Câu 1 : Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 13 vân sáng                          B.15 vân sáng                   C.9 vân sáng                   D. 17 vân sáng
 

Các thầy cô trường cậu chữa bài này chưa? Chữa rồi thì post lên đây tớ tham khảo với  :D Bài này tớ chịu. Không biết làm thế nào nữa. Cảm ơn cậu !  :D


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng và dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:20:01 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014

Câu 1 : Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 13 vân sáng                          B.15 vân sáng                   C.9 vân sáng                   D. 17 vân sáng
 

Xem ở đây:


Câu 15:   Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được tối đa bao nhiêu vân sáng.
A. 16 vân sáng.      B. 15 vân sáng.      C. 14 vân sáng.      D. 17 vân sáng.Dựa vào tính chất của tam giác ta có |d2-d1|<8 lamđa (do lấy cả 2 bên vân trung tâm nên phải có giá trị tuyệt đối)
suy ra có 15 giá trị --> đáp án B


Trong topic này: Thi thử online lần 7 (28-6-2013) (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17595.0#quickreply)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng và dao động điện từ
Gửi bởi: Vatly_Damme trong 10:40:35 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014

Câu 1 : Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được
A. 13 vân sáng                          B.15 vân sáng                   C.9 vân sáng                   D. 17 vân sáng
 

Xem ở đây:


Câu 15:   Khoảng cách giữa hai khe hẹp trong thí nghiệm Young bằng 8 lần bước sóng ánh sáng thì trên màn quan sát sẽ nhận được tối đa bao nhiêu vân sáng.
A. 16 vân sáng.      B. 15 vân sáng.      C. 14 vân sáng.      D. 17 vân sáng.Dựa vào tính chất của tam giác ta có |d2-d1|<8 lamđa (do lấy cả 2 bên vân trung tâm nên phải có giá trị tuyệt đối)
suy ra có 15 giá trị --> đáp án B


Trong topic này: Thi thử online lần 7 (28-6-2013) (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17595.0#quickreply)


Thầy Điền Quang có thể giải thích giúp mình được không?:
"Dựa vào tính chất của tam giác ta có |d2-d1|<8 lamđa"!!!
Vẫn không hiễu rõ lắm vê ý nghĩa công thức này!

Cảm ơn thầy [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng và dao động điện từ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:00:19 PM Ngày 06 Tháng Một, 2014
Ở bậc trung học cơ sở, chúng ta đã biết trong hình học có tính chất (Với tam giác): Độ dài mỗi cạnh lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh kia và nhỏ hơn tổng độ dài của chúng.

Tức là trong bài này: [tex]d_{2}-d_{1} < S_{1}S_{2}[/tex] và [tex]S_{1}S_{2}= a = 8\lambda[/tex]

(http://vatly77.files.wordpress.com/2011/05/giao-thoa-anh-sang.jpg)

Với vân sáng ta có: [tex]d_{2}-d_{1}= k \lambda[/tex]

Suy ra: [tex]d_{2}-d_{1}= k \lambda < 8\lambda \Rightarrow k < 8[/tex]

Vì k nguyên và miền giao thoa đối xứng qua vân trung tâm nên k nhận các giá trị: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 và -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7

Vậy có 15 vân sáng.