Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khothekbiet trong 03:44:04 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19184Tiêu đề: bài tập phân rã
Gửi bởi: khothekbiet trong 03:44:04 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2013
Hạt nhân đồng vị 234u đứng yên, phân rã phóng xạ alpha
tìm động năng của 230Th
cho biết khối lượng của u, th, alpha lần lượt là 233,9904u ; 229,9737; 4,0015
mn tính hộ mình
mình tính ra 0,242 mev nhưng đáp án là 14,15 mev


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phân rã
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:00:39 PM Ngày 01 Tháng Một, 2014
Hạt nhân đồng vị 234u đứng yên, phân rã phóng xạ alpha
tìm động năng của 230Th
cho biết khối lượng của u, th, alpha lần lượt là 233,9904u ; 229,9737; 4,0015
mn tính hộ mình
mình tính ra 0,242 mev nhưng đáp án là 14,15 mev
Năng lượng phản ứng: E = (Mth +[tex]M_{\alpha }[/tex] - Mu).[tex]c^{2}[/tex] = Kth+[tex]K_{\alpha }[/tex]
theo định luật BT động lượng:[tex]\vec{P_{\alpha }}+\vec{P_{th}}=0\rightarrow P_{\alpha } =P_{th}\rightarrow m_{\alpha }k_{\alpha }=m_{th}k_{th} \rightarrow k_{\alpha }=\frac{m_{th}k_{th}}{m_{\alpha }}[/tex]
Thế vào rồi bấm máy