Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: acsimet36 trong 11:22:08 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19154Tiêu đề: Bài Vật lí chất rắn đề thi HSG
Gửi bởi: acsimet36 trong 11:22:08 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ các thầy giải thích giúp ạ!
Hai đĩa tròn có bán kính và khối lượng lần lượt: R, M và R', M' được truyền động nhờ 1 dây curoa khối lượng m, không dãn, không trượt khi 2 đĩa quay. Biết đĩa M quay với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] Tính động năng của dây curoa? Bỏ qua ma sát ở trục của 2 đĩa.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Vật lí chất rắn đề thi HSG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:33:55 AM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ các thầy giải thích giúp ạ!
Hai đĩa tròn có bán kính và khối lượng lần lượt: R, M và R', M' được truyền động nhờ 1 dây curoa khối lượng m, không dãn, không trượt khi 2 đĩa quay. Biết đĩa M quay với tốc độ góc [tex]\omega[/tex] Tính động năng của dây curoa? Bỏ qua ma sát ở trục của 2 đĩa.

đó là động năng 1/2 sợi dây 1/4.m.R^2.W^2, nếu mà cả sợi dây phải là 1/2mR^2.W^2, do vậy trong biểu thức ĐNăng của hệ ta thấy trong biểu thức mới có 1/4(......+2m)