Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 01:24:57 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19149Tiêu đề: hai bài dao động và sóng cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: phamduytung trong 01:24:57 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013
1)Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng K và vật nhỏ có m=1kg.Con lắc dao động điều hòa vớ chu kỳ T.Tại thời điểm t vạt có li độ 5cm sau đó t+213T/4 vật có tốc độ v=50cm/s.Giá trị của K là
2)Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng cách nhau một phần tư bước sóng.Tại thời điểm t A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3mm và 0,4mm,A đang đi lên còn B đang đi xuống coi A không đổi trong quá trình truyền sóng.Sóng có:
A. Biên độ 0,5mm,truyền từ A đến B
B. Biên độ 0,5mm,truyền từ B đến A
C. Biên độ 0,7mm,truyền từ B đến A
D. Biên độ 0,7mm,truyền từ A đến B


Tiêu đề: Trả lời: hai bài dao động và sóng cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:24:23 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013
1, 213/4T = 53T + T/4
x1 = a cos ( wt + p)
x2 = a cos ( wt+p+ pi/2)
= a cos ( pi/2 -(-wt-p))
= a sin( -wt-p)
v2 = -wa cos ( -wt-p)
=-wa cos(wt+p)
tốc độ => chỉ xét độ lớn
v2/x1 = w => w= 10
k= mw^2 = 100


Tiêu đề: Trả lời: hai bài dao động và sóng cơ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:34:29 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2013
2. Cách nhau lamda/4 => vuông pha
vẽ biểu diễn
A = căn (3^2+4^2)= 5
cũng từ hình vẽ bạn sẽ suy ra đc từb tới a
bởi nếu từ a tới b thì k thỏa mãn b đanh đi xuống
onl đt nên t k vẽ hình đc
bạn vẽ a trc sau đó sẽ có 2 điểm thỏa mãn vuông pha , kết hợp đk => điểm b