Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 08:49:36 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19139Tiêu đề: Một bài toánđiện cần giải đáp
Gửi bởi: revo450 trong 08:49:36 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 30 , cuộn dây có điện trở thuần r = 10 và độ tự cảm L = và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo thứ tự trên vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V và tần số 50Hz. Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện (U1¬) đạt cực tiểu. Giá trị U1min là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toánđiện cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:06:14 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 30 , cuộn dây có điện trở thuần r = 10 và độ tự cảm L = và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo thứ tự trên vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V và tần số 50Hz. Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện (U1¬) đạt cực tiểu. Giá trị U1min là bao nhiêu?
L bằng bn thế bạn?????  :-t :-t :-t


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toánđiện cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:27:32 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
hướng dẫn bạn nè

Có UMB = [tex]I. Zmb=\frac{U.\sqrt{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}{\sqrt{(R+r)^{2}+(Zl-Zc)^{2}}} = \frac{U}{\sqrt{1+\frac{R^{2+2Rr}}{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}}[/tex]


(UMB)min khi mẫu số max, mẫu số max khi [tex]\frac{R^{2}+2Rr}{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}[/tex] đạt max

<=> [tex]r^{2}+(Zl-Zc)^{2}[/tex] đạt min <=> [tex]Zl=Zc=...[/tex]

Sau đó bạn thay [tex]R, Zl, Zc[/tex] vào để ra (UMB)min