Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anh3ok trong 10:04:16 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19134Tiêu đề: lý thuyết dao đôg điều hoà.
Gửi bởi: anh3ok trong 10:04:16 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2013
Bài toán
Trong dao động điều hòa đại lượng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là
A. Biên độ
B. Chu kì
C. Năng lượng
D. Pha ban đầu
P/s: Giải thích giùm mình vì sao nữa nha? Phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là thế nào ? Và không là thế nào?
(lần dầu pót bài có gì sai sót mong bỏ qua  :D)


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết dao đôg điều hoà.
Gửi bởi: thaiha7390 trong 10:15:27 AM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
Chu kỳ bạn ạ. Năng lượng phụ thuộc biên độ, biên độ phụ thuộc vào kích thích ban đầu.


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết dao đôg điều hoà.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 06:23:44 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
Bài toán
Trong dao động điều hòa đại lượng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là
A. Biên độ
B. Chu kì
C. Năng lượng
D. Pha ban đầu
P/s: Giải thích giùm mình vì sao nữa nha? Phụ thuộc vào điều kiện ban đầu là thế nào ? Và không là thế nào?
(lần dầu pót bài có gì sai sót mong bỏ qua  :D)

Theo tớ đáp án là D vì biên độ không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu. Năng lượng E = 1/2m w^2 A^2 nên cũng k phụ thuộc. Chu kì thì chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ. Ví dụ như con lắc lò xo thì [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}[/tex] => chỉ phụ thuộc vào khối lượng m và độ cứng k mà thôi. Còn pha ban đầu thì còn tuỳ thuộc vào việc mình chọn chiều dương âm thế nào nữa


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết dao đôg điều hoà.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:35:43 PM Ngày 23 Tháng Mười Hai, 2013
điều kiện ban đầu ở đây k phải là lực cung cấp hay là tác động như thế nào mà điều kiện khi khảo sát hay tức là việc chọn chiều dương âm, gốc
như thế cho nên chỉ có pha ban đầu
đáp án D