Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Nguyên trong 08:34:11 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19112Tiêu đề: Chuyển động của điện tích trong điện trường
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:34:11 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài này ạ. Em có vài chỗ không hiểu

Câu 1
Khi rọi vào catot phẳng của 1 TB quang điện bức xạ điện từ có bước sóng [tex]0,33 \mu m[/tex] thì có thể làm dòng quang điện triệt tiêu bằng cách nối anot và catot của TB quang điện với hiệu điện thế [tex]U_{AK}=-0,3125 \ V[/tex]. Anot của TB đó cũng có dạng phẳng // catot, đặt đối diện và cách catot 1 khoảng 1 cm. Hỏi khi rọi 1 chùm bức xạ rất hẹp trên vào tâm của catot và đặt 1 hiệu điện thế [tex]U_{AK}=4,55 V[/tex] thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot mà các e tới đập bằng bn ?

A, 6,4 cm
B, 5,5 cm
C, 5,7 cm
D, 10 cm

Cho em hỏi về [tex]U_{AK}[/tex], có phải khi nó âm thì như lực hãm, làm giảm chuyển động của e, khi nó dương thì nó làm tăng vận tốc của e k ạ ? Nhờ thầy và các bạn giải thích kỹ cái này giùm em ạ ^^

Câu 2
Chiếu lên bề mặt 1 tấm kim loại có công thoát [tex]A=2,1eV[/tex] chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,485 \mu m[/tex]. Người ta tách ra 1 chùm hẹp các e quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào 1 không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B. 3 vecto v, B, E vuông góc với nhau đôi một. [tex]B=5.10^{-4}[/tex]. Để các e tiếp tục chuyển động thẳng đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?

A, 201,4 V/m
B, 80544,2 V/m
C, 40,28 V/m
D, 402,8 V/m

Mọi người giải chi tiết giùm em với ạ. Với cả em xin hỏi, ở bài 2 e chuyển động thẳng đều khi lực từ trường và lực điện trường bằng nhau và ngược chiều đúng k ạ ?Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động của điện tích trong điện trường
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:23:26 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013

Cho em hỏi về [tex]U_{AK}[/tex], có phải khi nó âm thì như lực hãm, làm giảm chuyển động của e, khi nó dương thì nó làm tăng vận tốc của e k ạ ? Nhờ thầy và các bạn giải thích kỹ cái này giùm em ạ ^^


Em nói chính xác rồi, để rõ ràng hơn, em xem hình.

Ta biết rằng: lực điện trường: [tex]\vec{F}_{E}= q\vec{E}[/tex]

Do đó:
      + Nếu q > 0 thì [tex]\vec{F}_{E}[/tex] cùng chiều [tex]\vec{E}[/tex]
      + Nếu q < 0 thì [tex]\vec{F}_{E}[/tex] ngược chiều [tex]\vec{E}[/tex]

Quên mất ghi trên hình, đường mũi tên màu đỏ là vector cường độ điện trường [tex]\vec{E}[/tex] giữa hai bản.


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động của điện tích trong điện trường
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:31:09 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài này ạ. Em có vài chỗ không hiểu

Câu 1
Khi rọi vào catot phẳng của 1 TB quang điện bức xạ điện từ có bước sóng [tex]0,33 \mu m[/tex] thì có thể làm dòng quang điện triệt tiêu bằng cách nối anot và catot của TB quang điện với hiệu điện thế [tex]U_{AK}=-0,3125 \ V[/tex]. Anot của TB đó cũng có dạng phẳng // catot, đặt đối diện và cách catot 1 khoảng 1 cm. Hỏi khi rọi 1 chùm bức xạ rất hẹp trên vào tâm của catot và đặt 1 hiệu điện thế [tex]U_{AK}=4,55 V[/tex] thì bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot mà các e tới đập bằng bn ?

A, 6,4 cm
B, 5,5 cm
C, 5,7 cm
D, 10 cm

Cho em hỏi về [tex]U_{AK}[/tex], có phải khi nó âm thì như lực hãm, làm giảm chuyển động của e, khi nó dương thì nó làm tăng vận tốc của e k ạ ? Nhờ thầy và các bạn giải thích kỹ cái này giùm em ạ ^^


Bài này đã có rồi, lần sau nên dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

Xem các bài giải sau:

LINK 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12989.0)

LINK 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6767.msg31494#msg31494)


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động của điện tích trong điện trường
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:36:02 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ em bài này ạ. Em có vài chỗ không hiểu

Câu 2
Chiếu lên bề mặt 1 tấm kim loại có công thoát [tex]A=2,1eV[/tex] chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda=0,485 \mu m[/tex]. Người ta tách ra 1 chùm hẹp các e quang điện có vận tốc ban đầu cực đại hướng vào 1 không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B. 3 vecto v, B, E vuông góc với nhau đôi một. [tex]B=5.10^{-4}[/tex]. Để các e tiếp tục chuyển động thẳng đều thì cường độ điện trường E có giá trị nào sau đây ?

A, 201,4 V/m
B, 80544,2 V/m
C, 40,28 V/m
D, 402,8 V/m

Mọi người giải chi tiết giùm em với ạ. Với cả em xin hỏi, ở bài 2 e chuyển động thẳng đều khi lực từ trường và lực điện trường bằng nhau và ngược chiều đúng k ạ ?


Bài 2 thì em nói chính xác rồi, electron chịu tác dụng của lực điện và lực từ (bỏ qua trọng lực). Do đó để nó chuyển động thẳng đều thì [tex]\vec{F}_{E}= -\vec{F}_{B}[/tex]

Độ lớn: [tex]\begin{cases} & F_{E}= \left|q \right| .E \\ & F_{B}= \left|q \right| .B.v.sin\left(\vec{B}, \vec{v} \right) \end{cases}[/tex]
 
Dạng này cũng có trên Forum rồi, em tìm lại tham khảo.


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động của điện tích trong điện trường
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 06:51:14 PM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013
Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy ^^~ :)