Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khothekbiet trong 05:20:55 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19109Tiêu đề: dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: khothekbiet trong 05:20:55 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2013
một vật có khối lượng m = 100g dao động điều hòa trên trục ngàn ox với f = 2
biên độ 5 cm
gốc thời gian tại thời điểm x0 = - 5cm
sau đó 1,25s thì vật có thế năng là?
e giải ra 20mJ nhưng đáp án là 4,93mJ
mn xem giúp


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 07:43:44 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2013
một vật có khối lượng m = 100g dao động điều hòa trên trục ngàn ox với f = 2
biên độ 5 cm
gốc thời gian tại thời điểm x0 = - 5cm
sau đó 1,25s thì vật có thế năng là?
e giải ra 20mJ nhưng đáp án là 4,93mJ
mn xem giúp

Tớ cũng ra giống bạn nhé! 20mJ  :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:31:28 AM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2013
Sau 2,5T thì li độ trái dấu, bằng độ lớn ban đầu => x = 5cm => Wt = 19,74mJ.


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:38:38 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2013
Sau 2,5T thì li độ trái dấu, bằng độ lớn ban đầu => x = 5cm => Wt = 19,74mJ.
thầy có nhầm k ạ?
1/2 m w^2 A^2
= 1/2.0,1.(4r)^2. 25. 10^-4
=20mJ


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 08:14:59 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2013
Cái này là do làm tròn thôi. 19,74mJ chính xác hơn. Đề không cho [tex]\pi=\sqrt{10}[/tex] mà