Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 11:39:28 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19101Tiêu đề: Một bài dao động điện từ khó
Gửi bởi: papatiemi trong 11:39:28 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Các thầy cho em hỏi một bài dao động điện từ với ạh.
em làm ra  C
Nhưng chưa có đáp án.
Mong các thầy giúp đỡ Mạch dao động có cấu tạo như sau: tụ điện C=0,5mF; cuộn thuần cảm L=0,2H. Nối hai đầu tụ đến một nguồn điện bằng một khóa k, khi dòng điện trong mạch có một giá trị I ổn định ta ngắt khóa k thì thấy trong mạch có dao động điện từ với điện áp cực đại hai đầu tụ là 20V. Sau đó nối hai đầu tụ đến một nguồn điện bằng một khóa k thông qua một điện trở R=0,3 ôm, khi dòng điện trong mạch có một giá trị I' ổn định ta ngắt khóa k thì thấy trong mạch có dao động điện từ với điện áp cực đại hai đầu tụ là 5V. Nguồn điện trên có suất điện động bằng bao nhiêu?
A. 1V      B. 5V         C. 10V         D. 20V


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động điện từ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:57 AM Ngày 17 Tháng Mười Hai, 2013
Các thầy cho em hỏi một bài dao động điện từ với ạh.
em làm ra  C
Nhưng chưa có đáp án.
Mong các thầy giúp đỡ Mạch dao động có cấu tạo như sau: tụ điện C=0,5mF; cuộn thuần cảm L=0,2H. Nối hai đầu tụ đến một nguồn điện bằng một khóa k, khi dòng điện trong mạch có một giá trị I ổn định ta ngắt khóa k thì thấy trong mạch có dao động điện từ với điện áp cực đại hai đầu tụ là 20V. Sau đó nối hai đầu tụ đến một nguồn điện bằng một khóa k thông qua một điện trở R=0,3 ôm, khi dòng điện trong mạch có một giá trị I' ổn định ta ngắt khóa k thì thấy trong mạch có dao động điện từ với điện áp cực đại hai đầu tụ là 5V. Nguồn điện trên có suất điện động bằng bao nhiêu?
A. 1V      B. 5V         C. 10V         D. 20V

Th1:Dòng điện xuất hiện ==> Cuộn dây tích năng lượng từ ==> [tex]W=\frac{LIo^2}{2}=\frac{CUo^2}{2}=\frac{LE^2}{r^2.2}[/tex]
Th2: Khi mắc R vào mạch khóa k  ==> Nguồn CC NL từ ==> [tex]W'=\frac{CU'o^2}{2}=\frac{LE^2}{(r+R)^2.2}[/tex]
==> [tex]\frac{Uo'^2}{Uo^2}=\frac{r^2}{(r+R)^2} ==> r + R = 4r ==> r = 0,3/3=0,1 ==> E = 1[/tex]