Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 05:11:32 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19097Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: TocChamVai trong 05:11:32 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Trên 1 sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là điểm nút, B là điểm bung gần A nhất với AB=18cm. M là điểm trên dây cách B với MB=12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử tại B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là t=0,1s. Tính vận tốc truyền sóng
A:3,2m/s
B:5,6m/s
C:2,4m/s
D:4,8m/s
Các thầy cô và các bạn giải dùm mình với :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:25:19 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Trên 1 sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là điểm nút, B là điểm bung gần A nhất với AB=18cm. M là điểm trên dây cách B với MB=12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử tại B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là t=0,1s. Tính vận tốc truyền sóng
A:3,2m/s
B:5,6m/s
C:2,4m/s
D:4,8m/s
Các thầy cô và các bạn giải dùm mình với :D
[tex]AB=\lambda/4 ==> \lambda=72[/tex]
[tex]aM=Ab.cos(2\pi.MB/\lambda)=Ab.cos(\pi/3)=Ab/2[/tex]
==> [tex]vM(max)=vB(max)/2[/tex]
==> Tg để |vB|<=VB(max)/2 trong 1 chu kỳ  là:
[tex]t=4.T/12=0,1 ==> T=0,3s [/tex]==> [tex]v=72/0,3=240cm/s=2,4m/s[/tex]