Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:46:52 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19096Tiêu đề: Bài tập về sóng dừng
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:46:52 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Trên 1 sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là điểm nút, B là điểm bung gần A nhất với AB=18cm. M là điểm trên dây cách B với MB=12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử tại B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là t=0,1s. Tính vận tốc truyền sóng
A:3,2m/s
B:5,6m/s
C:2,4m/s
D:4,8m/s