Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: TocChamVai trong 04:43:05 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19095Tiêu đề: Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: TocChamVai trong 04:43:05 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Mọi người giải hộ bài này với  ho:)
Một máy phát điện có n tổ máy hoạt đông với công suất P. Điện sản xuất được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất H.Nếu khi chỉ còn 1 tổ máy thì hiệu suất lúc này là bao nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về máy phát điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:10 PM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2013
Mọi người giải hộ bài này với  ho:)
Một máy phát điện có n tổ máy hoạt đông với công suất P. Điện sản xuất được truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất H.Nếu khi chỉ còn 1 tổ máy thì hiệu suất lúc này là bao nhiêu ?
n tổ phát CS là P ==> 1 tổ phát CS là P/n.
n tổ: [tex]H=1-\frac{\Delta P}{P}=1-R.\frac{P}{U^2.cos(\varphi)^2}[/tex]
1 tổ: [tex]H'=1-R.\frac{P/n}{U^2.cos(\varphi)^2}[/tex]
==> [tex]\frac{1-H}{1-H'}=n ==> H'=1-\frac{1-H}{n}[/tex]