Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 08:44:30 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19084Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: co het suc trong 08:44:30 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
Mạch gồm R=100 ôm mắc noói tiếp cuộn dây thuần cảm L=1/pi (H) điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch u=400[tex]\cos ^{2}50\pi t[/tex] cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là :
Em xin cam ơn!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 09:02:08 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
Mạch gồm R=100 ôm mắc noói tiếp cuộn dây thuần cảm L=1/pi (H) điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch u=400[tex]\cos ^{2}50\pi t[/tex] cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là :
Em xin cam ơn!


Mạch thuần cảm => chỉ có R và L
[tex]Z_{L} = \omega L = 50 [/tex]

Bạn tính [tex]Z_{RL} = \sqrt{R^{2} + Z_{L}^{2}} = 50\sqrt{5}[/tex]
Cường độ hiệu dụng
[tex]I = \frac{U}{Z_{RL}} = \frac{400}{\sqrt{2} . 50\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{10}}{5}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:13:04 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Mạch gồm R=100 ôm mắc noói tiếp cuộn dây thuần cảm L=1/pi (H) điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch u=400[tex]\cos ^{2}50\pi t[/tex] cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là :
Em xin cam ơn!
HD:
+ Ta có: [tex]u=400cos^{2}\left(50\pi t \right)=200+200cos100\pi t[/tex]     (thành phần không gắn với cos là điện áp một chiều; gắn với cos là xoay chiều)
+ Giá trị cường độ hiệu dụng: [tex]I=\sqrt{I_{1c}^{2}+I_{xc}^{2}}[/tex]
Với [tex]I_{1c}[/tex] là cường độ dòng 1 chiều: [tex]I_{1c}=\frac{U_{1c}}{R}=\frac{200}{100}=2A[/tex]
Và [tex]I_{xc}=\frac{U_{xc}}{Z}=\frac{100\sqrt{2}}{100\sqrt{2}}=1A[/tex]
Vậy cường độ hiệu dụng trong mạch là: [tex]I=\sqrt{5}A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 10:18:37 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Mạch gồm R=100 ôm mắc noói tiếp cuộn dây thuần cảm L=1/pi (H) điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch u=400[tex]\cos ^{2}50\pi t[/tex] cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là :
Em xin cam ơn!
HD:
+ Ta có: [tex]u=400cos^{2}\left(50\pi t \right)=200+200cos100\pi t[/tex]     (thành phần không gắn với cos là điện áp một chiều; gắn với cos là xoay chiều)
+ Giá trị cường độ hiệu dụng: [tex]I=\sqrt{I_{1c}^{2}+I_{xc}^{2}}[/tex]
Với [tex]I_{1c}[/tex] là cường độ dòng 1 chiều: [tex]I_{1c}=\frac{U_{1c}}{R}=\frac{200}{100}=2A[/tex]
Và [tex]I_{xc}=\frac{U_{xc}}{Z}=\frac{100\sqrt{2}}{100\sqrt{2}}=1A[/tex]
Vậy cường độ hiệu dụng trong mạch là: [tex]I=\sqrt{5}A[/tex]


Ôi em chẳng nhìn thấy cái [tex]cos^{2}[/tex] . Ngại quá. Ẩu thật!  :( Cảm ơn thầy ạ. Mà em cũng chưa biết công thức [tex]I = \sqrt{I_{1c}^{2} + I_{xc}^{2}}[/tex] Cảm ơn thầy lần nữa ạ!  :D