Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Hoàng Triều Dương trong 01:42:54 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19083Tiêu đề: Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 2013-2014
Gửi bởi: Hoàng Triều Dương trong 01:42:54 PM Ngày 14 Tháng Mười Hai, 2013
Câu 1: Giải các bài toán sau:
a, Để có 30 kg nước ở 40 độ C người ta lấy 8 kg nước ở 80 độ C hoà với nước ở 20 độ C. Hỏi số lượng ở 80 độ C có đủ dùng không nếu không thì thiếu hay thừa bao nhiêu?
Câu 2: Cho bình bình thông nhau có chứa nước biết tiết tiết diện mỗi bên là 10 cm 2 và 20 cm2. Đặt hai pittông có cùng khối lượng là 300 g lên hai bên của bình thông nhau.
a, Tìm độ chênh lệch hai pittong?
b, Cần đặt vật có khối lượng bao nhiêu để hai pittong cân bằng?
c, Dùng vật ở câu b đặt lên pittong còn lại. Tìm độ chênh lệch hai pittong?
Câu 3: Có hai bóng đèn: Đ1: 12V-6W
Đ2: 12V-9W
và một biến trở: 72 ôm-2A
Tìm các cách lắp để 2 bóng đèn sáng bình thường khi lắp vào mạch có hiệu điện thế là U=24 V
Bài 4: Biết UAB= 15 V. R1=R2=R3=R4=R5=R6
Tìm số chỉ của các ampe kế trong các trường hợp:
a, K1 đóng, K2 mở
b, K1 mở, K2 đóng
c, K1, K2 đóng( Hình dưới)
Các bạn giải thử giúp mình xem.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 2013-2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:29:28 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Câu 1: Giải các bài toán sau:
a, Để có 30 kg nước ở 40 độ C người ta lấy 8 kg nước ở 80 độ C hoà với nước ở 20 độ C. Hỏi số lượng ở 80 độ C có đủ dùng không nếu không thì thiếu hay thừa bao nhiêu?
cân bằng nhiệt ở 40 độ
m1.C.(80-40)=m2.C(40-20) ==> m2=2m1=16kg ==> m=m1+m2=24kg ==> thiếu 6kg


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 2013-2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:38:27 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Câu 2: Cho bình bình thông nhau có chứa nước biết tiết tiết diện mỗi bên là 10 cm 2 và 20 cm2. Đặt hai pittông có cùng khối lượng là 300 g lên hai bên của bình thông nhau.
a, Tìm độ chênh lệch hai pittong?
b, Cần đặt vật có khối lượng bao nhiêu để hai pittong cân bằng?
c, Dùng vật ở câu b đặt lên pittong còn lại. Tìm độ chênh lệch hai pittong?
a/Cột nước chênh lệch h về phía ống có tiết diện lớn (S2)
cân bằng áp suất
mg/S1=mg/S2+D.h.g ==> h
b/ đặt thêm vật vào nhánh S2 để cân bằng áp suất của cột chất lòng
m'.g/S2=Dhg
C/ nêu đạt lên pittong còn lại
mg/S1+m'.g/S1=mg/S2+Dh'g ==> h'


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 2013-2014
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:43:45 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Câu 3: Có hai bóng đèn: Đ1: 12V-6W
Đ2: 12V-9W
và một biến trở: 72 ôm-2A
Tìm các cách lắp để 2 bóng đèn sáng bình thường khi lắp vào mạch có hiệu điện thế là U=24 V
Để sáng BT: I1=0,5A,I2=0,25A, U1=12V và U2=12V
Vì I1>I2 ==> mắc R // với đèn 2 ==> IR=0,5-0,25=0,25 ==> R=12/0,25=48om