Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: loveyforever_forever trong 02:30:02 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19068Tiêu đề: Bài tập về truyền tải điện năng
Gửi bởi: loveyforever_forever trong 02:30:02 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013
Mong thầy cô giải giúp em bài tập sau:
Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là 80% Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải là 95% thì ta phải tăng hay giảm điện áp tới giá trị là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về truyền tải điện năng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:11:12 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2013
Mong thầy cô giải giúp em bài tập sau:
Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là 80% Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải là 95% thì ta phải tăng hay giảm điện áp tới giá trị là bao nhiêu?

Em xem các phương pháp giải tại đây : http://thuvienvatly.com/download/32931