Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dientudl trong 09:54:40 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19059Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: dientudl trong 09:54:40 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập này:
Một đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm R,L,C, uAB=U.(căn 2) coswt (V) , UR=200V, tại thời điểm t>0 ta có các giá trị tức thời :uAB=-100.(Căn 2) (V), 
uR=uL=+100.(Căn 6). tính giá trị điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AB.

bài 2: Một đèn neon có điện áp phát sáng thỏa: |u|>=100V được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức:u(t)=200cos100pi.t (V). trong thời gian 0.5s thời gian đèn phát sáng là bao nhiêu giây?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:27:14 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập này:
Một đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm R,L,C, uAB=U.(căn 2) coswt (V) , UR=200V, tại thời điểm t>0 ta có các giá trị tức thời :uAB=-100.(Căn 2) (V), 
uR=uL=+100.(Căn 6). tính giá trị điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch AB.
+ do uR và uL vuông pha ==> (uL/UoL)^2+(uR/UoR)^2=1 ==> UoL ==> UL.
+ mặt khác uAB=uR+uL+uC ==> uC
+ do uC va uL ngược pha ==> uc/UoC = -uL/UoL ==> Uoc ==> Uc
==> UAB


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:29:19 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
bài 2: Một đèn neon có điện áp phát sáng thỏa: |u|>=100V được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức:u(t)=200cos100pi.t (V). trong thời gian 0.5s thời gian đèn phát sáng là bao nhiêu giây?
100V=Uo/2 ==> tg đèn sáng trong 1 chu kỳ là : t=4T/6, trong 0,5s là 0,5.t/T ==> 0,5*2/3(s)