Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dientudl trong 03:52:16 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19055Tiêu đề: Mạch điện có điện trở biến thiên
Gửi bởi: dientudl trong 03:52:16 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập này:

Cho một cuộn dây không thuần cảm (r,L), một tụ điện và một biến trở R mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều uAB=U.( căn 2).coswt (V),các đại lượng r,L,C,w luôn không thay đổi. thay đổi giá trị của biến trở R ta thấy có 2 giá trị của R là R1=20 Ohm, hoặc R2=110 Ohm thì công suất toàn mạch bằng nhau. Khi giá trị của biến trở là R3=50 Ohm thì công suất toàn mạch có giá trị cực đại  xác định giá trị điện trở thuần của cuộn dây


Tiêu đề: Trả lời: Mạch điện có điện trở biến thiên
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:07:09 PM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
Nhờ Thầy cô và các bạn giải giúp bài tập này:

Cho một cuộn dây không thuần cảm (r,L), một tụ điện và một biến trở R mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều uAB=U.( căn 2).coswt (V),các đại lượng r,L,C,w luôn không thay đổi. thay đổi giá trị của biến trở R ta thấy có 2 giá trị của R là R1=20 Ohm, hoặc R2=110 Ohm thì công suất toàn mạch bằng nhau. Khi giá trị của biến trở là R3=50 Ohm thì công suất toàn mạch có giá trị cực đại  xác định giá trị điện trở thuần của cuộn dây
hai giá trị R cho cùng công suất mạch ==> (R1+r)*(R2+r)=(ZL-ZC)^2
R3 cho Pmax ==> (R3+r)=|ZL-ZC|
==> (R1+r)*(R2+r)=(R3+r)^2