Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bongdienchay trong 09:42:47 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19048Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: bongdienchay trong 09:42:47 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2013
Mọi người giúp mình với nha
Bài 1: Mạch xoay chiều AMB , AM là cuộn dây(L,r), MB là tụ C biến thiên,uAB=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\Pi[/tex]t. U không đổi.Khi C=C1 thì UAM=UMB=U và i1=2[tex]\sqrt{6}[/tex]cos(100[tex]\Pi t[/tex]+[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]), khi C=C2 thì UMBmax, cường độ tức thời i2 lúc này là bao nhiêu

Bài 2. Mạch xoay chiều AMNB.AM là R, MN cuộn dây t/c L, NB là tụ C biến thiên.Khi C=C1 thì UCmax, khi ấy UR=75V, URL=25[tex]\sqrt{6}[/tex]V, UAB=[tex]75\sqrt{6}[/tex]V .Tìm hiệu điện thế hiệu dụng UAB
                                A.100V                      B.150V                   C.200V                    D.220V
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:37:19 AM Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2013
Mọi người giúp mình với nha
Bài 1: Mạch xoay chiều AMB , AM là cuộn dây(L,r), MB là tụ C biến thiên,uAB=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\Pi[/tex]t. U không đổi.Khi C=C1 thì UAM=UMB=U và i1=2[tex]\sqrt{6}[/tex]cos(100[tex]\Pi t[/tex]+[tex]\frac{\Pi }{4}[/tex]), khi C=C2 thì UMBmax, cường độ tức thời i2 lúc này là bao nhiêu
HD em tự tính
Th1: em vẽ giản đồ sẽ thấy tứ giác có 2 cạnh UAM và UMB là Hthoi, do đường chéo bằng cạnh ==> HT có 2 tam giác đều ==> uAB lệch pha uC 1 góc 60 ==> lệch pha với i một góc 30 ==> uAM lệch pha với i góc 30 ==>UL=U/2, UR=Ucan(3)/2
==> ZL=U/4can(3) và R=U/4
Th2: C thay đổi Ucmax ==> uAB vuông pha uAM ==> u chậm pha hơn i góc 60 ==> Z=R/cos(60)=U/2 ==> I=2 ==> Io=2can(2)
Trích dẫn
Bài 2. Mạch xoay chiều AMNB.AM là R, MN cuộn dây t/c L, NB là tụ C biến thiên.Khi C=C1 thì UCmax, khi ấy UR=75V, URL=25[tex]\sqrt{6}[/tex]V, UAB=[tex]75\sqrt{6}[/tex]V .Tìm hiệu điện thế hiệu dụng UAB
                                A.100V                      B.150V                   C.200V                    D.220V
Tính ULmax? em dùng CT UL=U.URL/UR là ra 150?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: bongdienchay trong 11:14:27 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Thầy có thể giải thích rõ hơn cho em bài 2 không ạ, e có thắc mắc là tại sao UR lại nhỏ hơn URL


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: bongdienchay trong 11:28:27 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Thầy có thể giải thích rõ hơn cho em bài 2 không ạ, e có thắc mắc là tại sao UR lại nhỏ hơn URL
e gõ nhầm, e thắc mắc là tại sao trong đề bài URL lại nhỏ hơn UR và xin phép thầy giải thích rõ hơn cho e cách làm ko ạ, e vẫn chưa hiểu ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:11:43 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2013
Thầy có thể giải thích rõ hơn cho em bài 2 không ạ, e có thắc mắc là tại sao UR lại nhỏ hơn URL
e gõ nhầm, e thắc mắc là tại sao trong đề bài URL lại nhỏ hơn UR và xin phép thầy giải thích rõ hơn cho e cách làm ko ạ, e vẫn chưa hiểu ạ
dữ liệu bài toán có hợp lý hay không em coi lại, còn biều thức trên CM như sau
C thay đổi để Ucmax ==> u vuông pha uRL
Em vẽ hình sẽ thấy
S=1/2.U.URL.sin90=1/2UR.UC ==> [tex]Uc=\frac{U.U_{RL}}{U_R}[/tex]