Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: linhchocon09 trong 10:53:41 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19031Tiêu đề: Thắc mắc về quy tắc phản xạ gương
Gửi bởi: linhchocon09 trong 10:53:41 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
Ở lớp 10, Định luật 3 Niuton có khẳng định rằng : Vật A tác dụng lên Vật B 1 lực [tex]F_{12}[/tex] thì B cũng tác dụng lên A 1 lực  [tex]F_{21}[/tex] và [tex]\vec{F_{12}} = - \vec{F_{21}}[/tex] (Do đó lực và phản lực phải cùng phương) . Thế nhưng thế quy tắc phản xạ gương lực phản xạ lại đi theo hướng đối xứng qua pháp tuyến là sao ạ ?
p/s : Không chỉ là phản xạ gương, trong cuộc sống cũng có nhiều trường hợp không tuân theo định luật 3 Niuton , Vd khi đá 1 quả bóng vào tường thì bật lại theo hướng giống phản xạ gương .


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về quy tắc phản xạ gương
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 05:32:15 PM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
Ở lớp 10, Định luật 3 Niuton có khẳng định rằng : Vật A tác dụng lên Vật B 1 lực [tex]F_{12}[/tex] thì B cũng tác dụng lên A 1 lực  [tex]F_{21}[/tex] và [tex]\vec{F_{12}} = - \vec{F_{21}}[/tex] (Do đó lực và phản lực phải cùng phương) . Thế nhưng thế quy tắc phản xạ gương lực phản xạ lại đi theo hướng đối xứng qua pháp tuyến là sao ạ ?
p/s : Không chỉ là phản xạ gương, trong cuộc sống cũng có nhiều trường hợp không tuân theo định luật 3 Niuton , Vd khi đá 1 quả bóng vào tường thì bật lại theo hướng giống phản xạ gương .
Bạn học về va chạm rồi chứ ?
Theo lý thuyết , định luât 3 newton chỉ đúng khi đó là va chạm đàn hồi trực diện xuyên tâm , còn trên thực tế , các va chạm mà ta thấy dều là không đàn hồi , và sự phản xạ gương chỉ là "coi như" cho bài toán đơn giản chứ thực tế cũng ko phải như phản xạ gương