Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 10:05:06 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19017Tiêu đề: 2 bài lượng tử ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:05:06 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 1: Dùng màn chắn tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc [tex]v_o = 6.10^6 (m/s)[/tex] và hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là -10V). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào 1 từ trường đều có cảm ứng từ [tex]B = 2.10^{-4} T[/tex] theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron.

A. 6 cm ______ B. 5,5 cm _____ C. 5,7 cm _____ D. 10 cm
 
Bài 2: Khi chiếu một bức xạ [tex]\lambda = 0,485 (\mu m)[/tex] vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ trường đều có cảm ứng từ [tex]B = 10^{-4} (T) [/tex] thì nó vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ E song song với Ox, véc tơ B song song với Oy, véc tơ v song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:

A. 20 V/m ____ B. 30 V/m _____ C. 40 V/m _________D. 50 V/m

Mong các thầy (cô) giáo và các bạn giải giùm em 2 bài tập trên, em xin cám ơn. :x
Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:12:40 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 1: Dùng màn chắn tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc [tex]v_o = 6.10^6 (m/s)[/tex] và hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là -10V). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào 1 từ trường đều có cảm ứng từ [tex]B = 2.10^{-4} T[/tex] theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron.

A. 6 cm ______ B. 5,5 cm _____ C. 5,7 cm _____ D. 10 cm
 

Vecto điện trường hướng từ B sang A vì U<0, mà electrong mang điện tích âm => lực điện trường tác dụng lên e có chiều từ A -->B=> công lực điện trường là công dương, tăng tốc cho e khi về đến B.

định lý động năng: [tex]W_d_B=W_d_A+\left|eU \right|[/tex] =>[tex]v_B=6,286.10^6m/s[/tex]

Khi bay vào từ trường [tex]R_m_a_x=\frac{mv_B}{eB}=17,876cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 12:01:52 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 1: Dùng màn chắn tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc [tex]v_o = 6.10^6 (m/s)[/tex] và hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là -10V). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào 1 từ trường đều có cảm ứng từ [tex]B = 2.10^{-4} T[/tex] theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron.

A. 6 cm ______ B. 5,5 cm _____ C. 5,7 cm _____ D. 10 cm
 

Vecto điện trường hướng từ B sang A vì U<0, mà electrong mang điện tích âm => lực điện trường tác dụng lên e có chiều từ A -->B=> công lực điện trường là công dương, tăng tốc cho e khi về đến B.

định lý động năng: [tex]W_{d_B}=W_d_A+\left|eU \right|[/tex] =>[tex]v_B=6,286.10^6m/s[/tex]

Khi bay vào từ trường [tex]R_m_a_x=\frac{mv_B}{eB}=17,876cm[/tex]

Em cám ơn thầy nhiều ạ  ^-^ Nhưng bài làm của thầy em có đôi chỗ thắc mắc.

Định lí động năng phải là: [tex] W_{d_B} = W_{d_A} + |e|U_{AB} = \frac{1}{2}mv_o^2 + |e|.(-10) = 1,478.10^{-17} J [/tex] → [tex] v_B = 5,7.10^6 m/s [/tex] → [tex] R_{max} = 16,2 cm[/tex]

Có đúng k thầy? :D
Sao k ra đáp án nào vậy thầy? Tác giả của đề bài này bảo ra đáp án C, hay nhỉ? :D

[/font][/size]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 10:58:11 PM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 1: Dùng màn chắn tách ra 1 chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc [tex]v_o = 6.10^6 (m/s)[/tex] và hướng nó vào một điện trường đều dọc theo đường sức từ A đến B (hiệu điện thế giữa hai điểm đó là -10V). Sau khi ra khỏi điện trường tiếp tục cho electron bay vào 1 từ trường đều có cảm ứng từ [tex]B = 2.10^{-4} T[/tex] theo phương vuông góc với phương của đường cảm ứng từ. Xác định bán kính cực đại của quỹ đạo electron đi trong từ trường và lực từ tác dụng lên electron.

A. 6 cm ______ B. 5,5 cm _____ C. 5,7 cm _____ D. 10 cm
 

Vecto điện trường hướng từ B sang A vì U<0, mà electrong mang điện tích âm => lực điện trường tác dụng lên e có chiều từ A -->B=> công lực điện trường là công dương, tăng tốc cho e khi về đến B.

định lý động năng: [tex]W_{d_B}=W_d_A+\left|eU \right|[/tex] =>[tex]v_B=6,286.10^6m/s[/tex]

Khi bay vào từ trường [tex]R_m_a_x=\frac{mv_B}{eB}=17,876cm[/tex]

Em cám ơn thầy nhiều ạ  ^-^ Nhưng bài làm của thầy em có đôi chỗ thắc mắc.

Định lí động năng phải là: [tex] W_{d_B} = W_{d_A} + |e|U_{AB} = \frac{1}{2}mv_o^2 + |e|.(-10) = 1,478.10^{-17} J [/tex] → [tex] v_B = 5,7.10^6 m/s [/tex] → [tex] R_{max} = 16,2 cm[/tex]

Có đúng k thầy? :D
Sao k ra đáp án nào vậy thầy? Tác giả của đề bài này bảo ra đáp án C, hay nhỉ? :D

[/font][/size]

Thầy làm đúng rồi mà Tóc Dài. Chắc cậu thay số nhầm. Tớ cũng làm và ra giống thầy. Có khi nào đáp án sai không?  :D