Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vv.199x trong 12:57:14 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19009Tiêu đề: Bài tập sóng và cơ cần giúp !
Gửi bởi: vv.199x trong 12:57:14 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
1. Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g, treo vào một lò xo có độ cứng k=50N/m. nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 22cm

2.Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A

3. Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là -24mm và +24mm; các phần từ tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần từ tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó :
A.26mm
B.28mm
C.34mm
D.17mm

Rất mong thầy cô giúp đỡ :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng và cơ cần giúp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:21:34 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
Tiêu đề bạn quá dài, chúng tôi đã sửa lại gọn hơn. Bạn nên đọc quy định đăng bài.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng và cơ cần giúp !
Gửi bởi: vv.199x trong 11:03:27 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2013
Ai giải giúp mình với!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng và cơ cần giúp !
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:56:30 AM Ngày 02 Tháng Một, 2014
1. Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g, treo vào một lò xo có độ cứng k=50N/m. nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 22cm
Rất mong thầy cô giúp đỡ :)

Độ dãn của lò xo khi hai vật ở VTCB : [tex]\Delta l_{1} = \frac{m_{A} + m_{B}}{k} g = 8 cm[/tex]

Độ dãn của lò xo khi chỉ có vật A ở VTCB : [tex]\Delta l_{2} = \frac{m_{A}}{k} g = 4 cm[/tex]

Biên độ dao động của hai vật : A = 8 cm

Biên độ dao động của rieng vật A  : A' = 8 + 4 = 12 cm

Chiều dài ngắn nhất của lò xo : [tex]L = L_{0} + \Delta l_{2} - A' = 22 cm[/tex]