Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vv.199x trong 02:19:24 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=19000Tiêu đề: Một vài bài sóng và điện cần thầy cô giúp đỡ!!
Gửi bởi: vv.199x trong 02:19:24 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Sóng:
1/ Trong thí nghiệm gây ra sóng trên mặt nước do một cần rung với tần số f = 50Hz. Ở một thời điểm t,nguời ta đo được đường kính của 5 gợn sóng liên tiếp : 12,4 ; 14,3 ; 16,35 ; 18,3 và 20,45cm.Tính vận tốc truyền sóng ?
2/ Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2.5s. BIết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là ?

Điện:
1/ Một máy phát điện phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua các cuộn dây là 0.2Wb và mỗi cuộn có 5 vòng dây, với số cuộn dây bằng số cực từ. Mắc tải vào hai cực của nhà máy với hệ số công suất của tải là 0.8 thì dòng điện hiệu dụng qua tải là 2A. Bỏ qua điện trở của máy, tần số dòng điện do máy phát ra và công suất của máy khi mắc với tải trên bằng : (lấy căn 2=1.4)
A. 50hz và 6459W
B.60hz và 10335W
C.60hz và 9034W
D.50hz và 10533W

2/Một máy phát điện nhỏ gồm một khung dây phẳng có diện tích S=600cm2 với 200 vòng, quay đều trong từ trường đều có B=4.5x10-2T, với B vuông góc trục quay đối xứng của khung. Tần số dòng điện tạo ra f=50hz. Hai cực của máy được mắc vào một động cơ tiêu thụ công suất 600W, bỏ qua điện trở của máy phát, điện trở và hệ số công suất của động cơ là 2[tex]\Omega[/tex]  và 0.8. Tốc độ góc của roto máy phát và hiệu suất của động cơ bằng:
A. 100[tex]\pi[/tex] rad/s ;86.98 %
B. 50[tex]\pi[/tex] rad/s ; 98.86%
C. 100[tex]\pi[/tex] rad/s; 86.98%
D. 50[tex]\pi[/tex] rad/s ; 88.96%

Rất mong được thầy và các bạn giúp đỡ mấy câu trên ! :)


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài sóng và điện cần thầy cô giúp đỡ!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:12:17 AM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Sóng:
1/ Trong thí nghiệm gây ra sóng trên mặt nước do một cần rung với tần số f = 50Hz. Ở một thời điểm t,nguời ta đo được đường kính của 5 gợn sóng liên tiếp : 12,4 ; 14,3 ; 16,35 ; 18,3 và 20,45cm.Tính vận tốc truyền sóng ?
2/ Một người đập một nhát búa vào một đầu ống bằng gang dài 952m. Một người khác đứng ở đầu kia nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 2.5s. BIết vận tốc âm trong không khí là 340m/s. Vận tốc âm thanh truyền trong gang là ?
2/ t1 là tg âm truyển kk, t2 là tg âm truyem đường ống ==> t1-t2=2,5 ==> S/v1-S/v2=2,5 ==> v2
Trích dẫn
Điện:
1/ Một máy phát điện phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua các cuộn dây là 0.2Wb và mỗi cuộn có 5 vòng dây, với số cuộn dây bằng số cực từ. Mắc tải vào hai cực của nhà máy với hệ số công suất của tải là 0.8 thì dòng điện hiệu dụng qua tải là 2A. Bỏ qua điện trở của máy, tần số dòng điện do máy phát ra và công suất của máy khi mắc với tải trên bằng : (lấy căn 2=1.4)
A. 50hz và 6459W
B.60hz và 10335W
C.60hz và 9034W
D.50hz và 10533W
f=nP (n=v/s=5,P=12)
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=\frac{N.\phi_0.(2\pi.f)}{\sqrt{2}}.I.cos(\varphi)[/tex] (N số cuộn dây=12)
(vì bài toán cho từ thông cực đại phi0 qua 1 cuộn dây)
Trích dẫn
2/Một máy phát điện nhỏ gồm một khung dây phẳng có diện tích S=600cm2 với 200 vòng, quay đều trong từ trường đều có B=4.5x10-2T, với B vuông góc trục quay đối xứng của khung. Tần số dòng điện tạo ra f=50hz. Hai cực của máy được mắc vào một động cơ tiêu thụ công suất 600W, bỏ qua điện trở của máy phát, điện trở và hệ số công suất của động cơ là 2[tex]\Omega[/tex]  và 0.8. Tốc độ góc của roto máy phát và hiệu suất của động cơ bằng:
A. 100[tex]\pi[/tex] rad/s ;86.98 %
B. 50[tex]\pi[/tex] rad/s ; 98.86%
C. 100[tex]\pi[/tex] rad/s; 86.98%
D. 50[tex]\pi[/tex] rad/s ; 88.96%

Rất mong được thầy và các bạn giúp đỡ mấy câu trên ! :)
[tex]U=Eo/\sqrt{2} = \frac{N.B.S.2\pi.f}{\sqrt{2}}[/tex]
CS tiêu thụ ĐC [tex]P=U.I.cos(\varphi) ==> I[/tex]
CS tỏa nhiệt [tex]Pn=RI^2[/tex]
==> HS Đ/C : H=1-Pn/P


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài sóng và điện cần thầy cô giúp đỡ!!
Gửi bởi: vv.199x trong 07:46:59 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Còn bài 1 ai giúp mình giải với !!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một vài bài sóng và điện cần thầy cô giúp đỡ!!
Gửi bởi: vv.199x trong 11:48:32 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Trích dẫn
Điện:
1/ Một máy phát điện phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua các cuộn dây là 0.2Wb và mỗi cuộn có 5 vòng dây, với số cuộn dây bằng số cực từ. Mắc tải vào hai cực của nhà máy với hệ số công suất của tải là 0.8 thì dòng điện hiệu dụng qua tải là 2A. Bỏ qua điện trở của máy, tần số dòng điện do máy phát ra và công suất của máy khi mắc với tải trên bằng : (lấy căn 2=1.4)
A. 50hz và 6459W
B.60hz và 10335W
C.60hz và 9034W
D.50hz và 10533W

f=nP (n=v/s=5,P=12)
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=\frac{N.\phi_0.(2\pi.f)}{\sqrt{2}}.I.cos(\varphi)[/tex] (N số cuộn dây=12)
(vì bài toán cho từ thông cực đại phi0 qua 1 cuộn dây)

Em nghĩ chổ này có vấn đề thầy ơi!, số cuộn dây bằng số cực từ, ta có 12 cặp cực ==> có 24 cuộn dây, mỗi cuộn có 5 vòng nữa, em nghĩ công thức tính đúng là :
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=24.\frac{N.\phi_0.(2\pi.f)}{\sqrt{2}}.I.cos(\varphi)[/tex]  ( với N bằng 5), đáp án là câu B nhưng e tính vẫn không đúng đáp số thầy ơi!!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một vài bài sóng và điện cần thầy cô giúp đỡ!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:36:40 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
Trích dẫn
Điện:
1/ Một máy phát điện phần cảm có 12 cặp cực quay với vận tốc 300 vòng/phút. Từ thông cực đại qua các cuộn dây là 0.2Wb và mỗi cuộn có 5 vòng dây, với số cuộn dây bằng số cực từ. Mắc tải vào hai cực của nhà máy với hệ số công suất của tải là 0.8 thì dòng điện hiệu dụng qua tải là 2A. Bỏ qua điện trở của máy, tần số dòng điện do máy phát ra và công suất của máy khi mắc với tải trên bằng : (lấy căn 2=1.4)
A. 50hz và 6459W
B.60hz và 10335W
C.60hz và 9034W
D.50hz và 10533W

f=nP (n=v/s=5,P=12)
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=\frac{N.\phi_0.(2\pi.f)}{\sqrt{2}}.I.cos(\varphi)[/tex] (N số cuộn dây=12)
(vì bài toán cho từ thông cực đại phi0 qua 1 cuộn dây)

Em nghĩ chổ này có vấn đề thầy ơi!, số cuộn dây bằng số cực từ, ta có 12 cặp cực ==> có 24 cuộn dây, mỗi cuộn có 5 vòng nữa, em nghĩ công thức tính đúng là :
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=24.\frac{N.\phi_0.(2\pi.f)}{\sqrt{2}}.I.cos(\varphi)[/tex]  ( với N bằng 5), đáp án là câu B nhưng e tính vẫn không đúng đáp số thầy ơi!!
ừ thầy lộn 12 cặp ==> 24 cuộn dây còn đáp án không đúng chắc hỏi GV ra đề đi, giả thiết nói phio là từ thông qua 1 cuộn dây chứ không phải 1 vòng dây em ah