Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tóc Dài trong 10:24:20 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18999Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:24:20 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
Hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hidro cso bước sóng lần lượt là [tex]\lambda_1 = 1216 \AA , \lambda_2 = 1026 \AA. [/tex] Biết mức năng lượng của trạng thái kích thích thứ hai là -1,51eV. Tính mức năng lượng của trạng thái cơ bản theo đơn vị eV.

A. -13,6 _____________B. -13,62 _____________C. -13,64______________D. -13,43

Tại hạ xin đc chỉ giáo và xin đa tạ.  :.))
[/size]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:32:53 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
Hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hidro cso bước sóng lần lượt là [tex]\lambda_1 = 1216 \AA , \lambda_2 = 1026 \AA. [/tex] Biết mức năng lượng của trạng thái kích thích thứ hai là -1,51eV. Tính mức năng lượng của trạng thái cơ bản theo đơn vị eV.

A. -13,6 _____________B. -13,62 _____________C. -13,64______________D. -13,43

Tại hạ xin đc chỉ giáo và xin đa tạ.  :.))
[/size]

Hai vạch đầu trong dãy Lymann: [tex]\lambda _{21}; \lambda _{31}[/tex]

Ta có:

[tex]\frac{hc}{\lambda _{21}}= E_{2}-E_{1}[/tex]   (1)

[tex]\frac{hc}{\lambda _{31}}= E_{3}-E_{1}[/tex]   (2)

Trạng thái kích thích thứ 2 tức là mức M (n = 3):  [tex]E_{3}= -1,51 eV[/tex]

Thế vào (2) ta tính được [tex]E_{1}[/tex].


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:49:00 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: superburglar trong 11:18:16 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]
Tại hạ xin giải bài của các hạ như sau  =)) =)) =))
Không quan tâm dữ kiện bài toán như thế nào. Áp dụng Hằng số RÍT BẾCH ( tiếng anh viết thế nào thi tại hạ quên rùi :P) ta có :
[tex]R_{H}\approx 1,0948.10^{7}m\Rightarrow \lambda _{Pmin}=\frac{n^{2}}{R_{H}}=8,22\mu m[/tex]  b-) b-) b-)


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 07:06:11 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Tại hạ xin giải bài của các hạ như sau  =)) =)) =))
Không quan tâm dữ kiện bài toán như thế nào. Áp dụng Hằng số RÍT BẾCH ( tiếng anh viết thế nào thi tại hạ quên rùi :P) ta có :
[tex]R_{H}\approx 1,0948.10^{7}m\Rightarrow \lambda _{Pmin}=\frac{n^{2}}{R_{H}}=8,22\mu m[/tex]  b-) b-) b-)


Tớ vẫn không hiểu [tex]R_{H}\approx 1,0948.10^{7}m[/tex] là bước sóng gì vậy? Với lại n bằng bao nhiêu vậy?
Tóm lại thì tớ vẫn chưa hiểu gì về cách giải của cậu. :D


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 07:37:31 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]
Tại hạ xin giải bài của các hạ như sau  =)) =)) =))
Không quan tâm dữ kiện bài toán như thế nào. Áp dụng Hằng số RÍT BẾCH ( tiếng anh viết thế nào thi tại hạ quên rùi :P) ta có :
[tex]R_{H}\approx 1,0948.10^{7}m\Rightarrow \lambda _{Pmin}=\frac{n^{2}}{R_{H}}=8,22\mu m[/tex]  b-) b-) b-)Các hạ giải chi tiết ra đi ạ  ;;)


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 07:58:51 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Ak,có phải áp dụng công thức này không cậu? :)

[tex] \frac{1}{\lambda} = R_{\propto }(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) = 1,097.10^7(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{6^2})[/tex] → [tex] \lambda = 1,09352 \mu m[/tex]

Có ra đáp án nào đâu các hạ?     :))


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: _Bella Swan_ trong 08:22:28 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]

Theo tớ thì làm thê này nhé Tóc Dài  :D
Như đã biết thì [tex]\varepsilon = E_{m} - E_{n} = \frac{hc}{\lambda }[/tex]
=> Bước sóng [tex]\lambda[/tex] của vạch quang phổ tỉ lệ nghịch với hiệu hai mức năng lượng [tex]E_{m} - E_{n}[/tex]
=> [tex]\lambda _{Pmin} = \lambda _{\propto 3} = \frac{hc}{-E_{3}}[/tex]
[tex]E_{3} = \frac{-13,6}{3^{2}} = -1,51 eV[/tex]
Thay số ta đc đáp án D nhé

P.S/ Cách này tớ cũng chẳng biết nữa... Người ta cho 3 cái [tex]\lambda[/tex] để làm gì nhỉ? Mong các bạn hoặc các thầy cô có cách giải nào hay hơn và nhanh hơn  :D


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 09:15:09 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 3: Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi công thức [tex] E_n = \frac{-Rh}{n^2}[/tex] (R là 1 hằng số, n là 1 số  tự nhiên). Cho biết năng lượng ion hóa của nguyên tử  hidro là 13,6eV. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV.

A. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]_____B. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1027 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]
C. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6575 \mu m[/tex]_____D. [tex] 0,1226 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: superburglar trong 09:40:44 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]
Tại hạ xin giải bài của các hạ như sau  =)) =)) =))
Không quan tâm dữ kiện bài toán như thế nào. Áp dụng Hằng số RÍT BẾCH ( tiếng anh viết thế nào thi tại hạ quên rùi :P) ta có :
[tex]R_{H}\approx 1,0948.10^{7}m\Rightarrow \lambda _{Pmin}=\frac{n^{2}}{R_{H}}=8,22\mu m[/tex]  b-) b-) b-)Các hạ giải chi tiết ra đi ạ  ;;)
lamda Pasen min khi là lamda 3 - vô cùng. nên như trên ta có ngay [tex]\lambda =\frac{3^{2}}{R_{H}}=8,22\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: superburglar trong 09:46:01 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 2: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất trong dãy quang phổ hidro là [tex]\lambda_{1L} = 0,1216 \mu m[/tex] (dãy Laiman), [tex]\lambda_{1B} = 0,6563 \mu m[/tex] (dãy Banme), [tex]\lambda_{1P} = 1,875 \mu m[/tex] (dãy Pasen). Cho biết năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hidro từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen.

A. [tex]0,825 \mu m[/tex]___________B. [tex]0,826 \mu m[/tex]_________C. [tex]0,827 \mu m[/tex]________D. [tex]0,822\mu m[/tex]

[/size]

Theo tớ thì làm thê này nhé Tóc Dài  :D
Như đã biết thì [tex]\varepsilon = E_{m} - E_{n} = \frac{hc}{\lambda }[/tex]
=> Bước sóng [tex]\lambda[/tex] của vạch quang phổ tỉ lệ nghịch với hiệu hai mức năng lượng [tex]E_{m} - E_{n}[/tex]
=> [tex]\lambda _{Pmin} = \lambda _{\propto 3} = \frac{hc}{-E_{3}}[/tex]
[tex]E_{3} = \frac{-13,6}{3^{2}} = -1,51 eV[/tex]
Thay số ta đc đáp án D nhé

P.S/ Cách này tớ cũng chẳng biết nữa... Người ta cho 3 cái [tex]\lambda[/tex] để làm gì nhỉ? Mong các bạn hoặc các thầy cô có cách giải nào hay hơn và nhanh hơn  :D

Theo t thì cách trên max rùi. k còn cách nào nhanh hơn đâu  :P


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 09:47:10 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Cám ơn 2 người nhé, 2 cách giải cho bài 1.  :x

Còn bài 3 giúp em cái nhỉ.   :D


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: superburglar trong 09:54:00 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 3: Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi công thức [tex] E_n = \frac{-Rh}{n^2}[/tex] (R là 1 hằng số, n là 1 số  tự nhiên). Cho biết năng lượng ion hóa của nguyên tử  hidro là 13,6eV. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV.

A. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]_____B. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1027 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]
C. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6575 \mu m[/tex]_____D. [tex] 0,1226 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]

Làm tương tụ như trên. Cần biết được chỗ động năng là 12,5ev là nó chuyển dộng từ trạng thái nào đến trạng thái nào. T đoán là 31 (vì k có máy tính  :P, bạn có thể thay vào công thức để bài cho xem cái nào thỏa mãn). Sau đó làm tt bài 2


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:23:07 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Tóc Dài nhờ mọi người hướng dẫn mà sao kiệm lời vậy? Chỉ mỗi bài 1 là ghi nhờ giúp, hai bài sau cứ quăng đề để đó, người khác tự hiểu sao? Gõ thêm vài từ có mất bao lâu đâu? Mà lại lịch sự nữa!


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 10:43:32 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
 Thưa thầy, giờ thì em đã hiểu vì sao mà thầy giờ vẫn chưa có gấu :)), thầy khó tính vậy ạ, mọi chuyện cho nó nhẹ qua một chút có tốt hơn k ạ? :) Em ghi lời xin giúp đỡ và cám ơn ngay ở page 1 rồi thầy, mọi người vào xem ai cũng sẽ đọc dc mà, lại mỗi bài viết 1 lời xin giúp phiền quá ạ. Mang tính lễ nghĩa cao quá!


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:01:59 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
Nếu thấy phiền thì ghi một lần 3 bài rồi nhờ giúp luôn. Còn vẫn thấy phiền thì tốt nhất đừng hỏi. Chỉ cần ghi thêm vài ba từ như "nhờ mọi người giải bài này" thì cũng đủ rồi.

Em hãy xem các thành viên khác khi đăng thêm bài họ có ghi thêm không? Ghi thêm vài từ đó có mất gì không? Mà sao không ghi? Trong khi người đọc câu đó cũng thấy thoải mái và vui lòng để giải hơn?


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:03:15 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2013
"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Thiết nghĩ thầy Điền Quang nói vậy không có gì là quá và to tác. Mỗi khi nhờ giải một bài thì thêm một dòng "xin nhờ giúp đỡ" có sao đâu.
Ngay cả việc lễ nghĩa mà em còn nói QUÁ CAO, em còn e ngại phải nhờ giải giúp nhiều thì hà tất gì chúng tôi phải lăn ra mà giải bài cho các em. Chúng tôi giải bài chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được điều gì từ các em...Chỉ mong sao giúp được các em phần nào.... %-)
Chả có lẽ mình lại gác kiếm khỏi diễn đàn cho khỏi chuyện ÔM ĐÁ NẶNG BỤNG"..... ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: superburglar trong 08:20:07 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
E thiết nghĩ "học" ở đây không chỉ là để lấy kiến thức mà còn học các làm người, cách đối nhân xử thể, đạo đức của con người...Các thầy chỉ muốn tốt cho các bạn hay nói một cách hoa mĩ là đang "uốn nắn" để các bạn có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Có thể bây giờ các bạn sẽ cảm thấy điều này hơi thừa nhưng sau này, khi ra ngoài cuộc sống nó quan trọng như thế nào. Đó cũng là mục địch của Diễn Đàn, chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ có trách nhiệm giải bài tập cho các bạn. Hihi  :x :x :x


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Tóc Dài trong 05:52:04 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 3: Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi công thức [tex] E_n = \frac{-Rh}{n^2}[/tex] (R là 1 hằng số, n là 1 số  tự nhiên). Cho biết năng lượng ion hóa của nguyên tử  hidro là 13,6eV. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV.

A. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]_____B. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1027 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]
C. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6575 \mu m[/tex]_____D. [tex] 0,1226 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]

Làm tương tụ như trên. Cần biết được chỗ động năng là 12,5ev là nó chuyển dộng từ trạng thái nào đến trạng thái nào. T đoán là 31 (vì k có máy tính  :P, bạn có thể thay vào công thức để bài cho xem cái nào thỏa mãn). Sau đó làm tt bài 2

Anh giải ra chi tiết giúp em dc không, em vẫn chưa hiểu cách giải như thế nào nữa.
Em xin cám ơn :)Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng hay.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:36:39 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2013
Bài 3: Giá trị năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi công thức [tex] E_n = \frac{-Rh}{n^2}[/tex] (R là 1 hằng số, n là 1 số  tự nhiên). Cho biết năng lượng ion hóa của nguyên tử  hidro là 13,6eV. Hãy xác định bước sóng những vạch quang phổ của nguyên tử hidro xuất hiện khi bắn phá nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng chùm electron có động năng 12,5eV.

A. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]_____B. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1027 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]
C. [tex] 0,1228 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6575 \mu m[/tex]_____D. [tex] 0,1226 \mu m; 0,1028 \mu m; 0,6576 \mu m[/tex]


Xem hình đính kèm: