Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: datstsl1 trong 02:44:00 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18996Tiêu đề: công suất mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: datstsl1 trong 02:44:00 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh có R =[tex]50\sqrt{2}[/tex] [tex]U=URL=100\sqrt{2}[/tex] UC=200v công suất tiêu thụ của mạch là : ĐÁ [tex]100\sqrt{2}[/tex]

đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối  tiếp với tụ điện .Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn đây ,Ud và dòng điện là [tex]\Pi /3[/tex] gọi điện áp hiệu dụng giữa các phần tử có mối liên hệ U=Uc=2UL hệ số công suất trong mạch điện là

mong mọi người giúp em 2 bài này

Tiêu đề: Trả lời: công suất mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:24:44 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh có R =[tex]50\sqrt{2}[tex]\Omega[/tex][/tex]; [tex]U=URL=100\sqrt{2}[/tex] UC=200v công suất tiêu thụ của mạch là : ĐÁ [tex]100\sqrt{2}[/tex]
HD: vẽ giản đồ vecto suy ra tam giác [tex]OUU_{RL}[/tex]vuông cân
 UR = 100V, P = [tex]U_{R}^{2}/R=100\sqrt{2}W[/tex]
Hoặc giải theo phương pháp đại số:[tex]U^{2}=U_{R}^{2}+(U_{L}-U_{C})^{2}; U_{RL}^{2}=U_{R}^{2}+U_{L}^{2}\rightarrow U_{R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: công suất mạch điện xoay chiều
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:31:14 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2013
đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối  tiếp với tụ điện .Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn đây ,Ud và dòng điện là [tex]\Pi /3[/tex] gọi điện áp hiệu dụng giữa các phần tử có mối liên hệ U=Uc=2UL hệ số công suất trong mạch điện là
[/quote]
Cuộn dây có R vì [tex]\varphi _{d}=\pi /3[/tex], vẽ giản đồ vecto suy ra [tex]U_{L}=U_{R}\sqrt{3}[/tex]
Kết hợp giả thuyết Uc=2UL = 2 [tex]U_{R}\sqrt{3}[/tex] suy ra đáp án