Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 09:45:55 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18990Tiêu đề: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:45:55 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
1. Chọn câu đúng về dòng điện xoay chiều
      A. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian là dòng điện xoay chiều
      B. Dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều
      C. Dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn luôn lệch pha nhau
      D. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều

2. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần
     A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng [tex]0[/tex]
     B. lệch pha [tex]\dfrac{\pi}{2}[/tex] so với hiệu điện thế hai đầu mạch
     C. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch
     D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ hiệu điện thế của mạch

3. Đối với dòng điện xoay chiều có cường độ [tex]i=2\cos\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)\,\,(A),[/tex] phát biểu nào sau đây SAI?
     A. cường độ dòng điện biến đổi tuần hoàn có chu kì [tex]0,02\,s[/tex]
     B. trong [tex]1\,s[/tex] dòng điện đổi chiều [tex]100[/tex] lần
     C. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện là [tex]\sqrt{2}\,A[/tex]
     D. độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch là [tex]\dfrac{\pi}{4}[/tex]

4. Mạch [tex]RLC[/tex] nối tiếp đang thỏa điều kiện [tex]LC\omega^2=\dfrac{1}{2}[/tex] nếu ta giảm tần số của dòng điện thì:
    A. lúc đầu tổng trở giảm sau đó tăng
    B. tổng trở của đoạn mạch tăng
    C. lúc đầu tổng trở tăng sau đó giảm
    D. tổng trở của đoạn mạch giảm
Nhờ Thầy xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: papatiemi trong 09:58:23 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
Câu 1
Đáp án A
dòng điện biến đổi chiều có nhiều loại
nhưng dòng điện dơn giản nhất là hình sin
và SGK chỉ xét nó và gọi nó là DĐXC.
tớ nghĩ thế
Câu 2 Đáp án C quá rõ
Câu 3 đáp án D. pi/4 là pha ban đầu của i
Câu 4 Zc=2ZL nên đáp án A
không biết có sai ko????????????????????????


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều.
Gửi bởi: papatiemi trong 10:16:36 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2013
xin lỗi câu 4 đáp án B